Viljandi linn

reform.ee
Menüü
169

Epp Välba

Viljandi on linn, kus on hea elada ja lapsi kasvatada. Minu südameasi on haridusvaldkond. Eriti oluliseks pean hariduslike erivajadustega laste õppimise ja õpetamise tingimuste loomist ning uuendamist. Soovin tegutseda selle nimel, et Viljandi linna haridusvõrk pakuks kõigile hariduse omandamiseks ning ümber- ja täiendõppeks veelgi mitmekülgsemat, terviklikumat ja koostöisemat keskkonda. 

169

Epp Välba

Viljandi Kaare kool, direktriss