Viljandi linn

reform.ee
Menüü
160

Margit Suurmets

Olen sündinud, kasvanud ja ka pere loonud Viljandis, mistõttu pean oluliseks anda oma panus kodulinna arengusse. Tööalaselt olen väga tihedalt seotud Viljandi linna hariduseluga, olles peaaegu 30 aastat tegutsenud alushariduse valdkonnas.

Pean väga südamelähedaseks teemasid, mis on seotud laste, noorte ja perede heaoluga Viljandi linnas. Volikokku valituks osutudes seisan hea selle eest, et:

  • alusharidus oleks kõigile lastele kättesaadav ja jõukohane, olenemata pere sissetulekust;
  • kõigil lastel Viljandi linnas oleks võimalus õppida ja kasvada tänapäevases innovaatilises õpi- ja kasvukeskkonnas;
  • kõigil erivajadustega lastel oleks võimalik omandada nii alus- kui ka põhiharidus oma kodukoha läheduses nende jaoks parimates õpi- ja kasvutingimustes, kus on tagatud vastavalt koolitatud pedagoogide tugi ja lapse arengu toetamiseks vajalike tugispetsialistide teenus;
  • Viljandi Perepesa jätkaks oma tegevust ning kujuneks kohaks, kus saavad igakülgset nõustamist ja toetust kõik Viljandi linna pered;
  • kõik lasteaia töötajad saaksid oma vastutusrikka ja pingelise töö eest motiveerivat ja õiglast töötasu. 
160

Margit Suurmets

Viljandi Lasteaed Krõllipesa, direktor 53018149