Viljandi linn

reform.ee
Menüü
147

Raul Kukk

Olen abielus ja kolme lapse isa, sündinud ja kasvanud Viljandimaal. Minu tööalane tegevus on olnud valdavalt seotud müügivaldkonnaga. Hetkelgi tegelen tööstustele erinevate asjade müümisega. 

Olen korraldanud ja läbi viinud kümneid kiikinguga seotud üritusi (nii spordiala tutvustavaid aktsioone kui ka meistrivõistlusi) ning osalenud spordialaliidu juhtimises. Oma suurimaks töövõiduks pean 2015. aastal Expo maailmanäitusel Eesti paviljoni poolt võidetud pronksmedalit, millesse meie kiikingumeeskond andis küllaltki suure panuse. Lisaks olen olnud pea kõikide aastatel 2011–2017 toimunud kiikinguvõistluste peakohtunik.

Kohalikel valimistel kandideerima ajendasid mind eelkõige probleemid Viljandi linna liikluskorralduses. Väga suure murekohana näen parkimiskorraldust Männimäe ja Paalalinna suurte paneelmajade vahel. Lisaks tahan volikogus seista kõnniteede korrasoleku eest.

Pean oluliseks, et kõik inimesed tunneksid end Viljandis hästi ning et kõigile oleks tagatud võrdselt hea elukeskkond ja teenuste kättesaadavus.

147

Raul Kukk

Hydroline OÜ - tehniline konsultant 5255963