Viljandi linn

reform.ee
Menüü
165

Rein Triisa

Olen olnud Viljandi linna juhtimise ja arendamisega seotud viimased pea 20 aastat. Sellele kogemusele tuginedes olen jõudnud arusaamisele, et värsked mõtted, uued eesmärgid ja ajalooline mälu annavad koos hea tulemuse. Olen valmis oma teadmiste ja kogemustega ka järgmisel neljal aastal toetama sünni- ja kodulinna igakülgset arengut.

Tihti seame uusi sihte just nende teemadega seoses, mis on silmaga nähtavad ja igapäevaselt tajutavad. Samas on meie argise heaolu tagamises oluline roll ka meie eest varjatud asjadel, nt vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, soojus-, side- jt tehnilistel taristutel. Sageli teadvustame nende puuduseid alles probleemide tekkimisel. Soovin jätkuvalt rakendada oma kogemusi, et aidata nendega seotud küsimusi lahendada.

Pean tähtsaks kohaliku omavalitsuse tihedat koostööd Viljandis tegutsevate ettevõtjatega, arendamaks keskonnasäästlikku majandust.

Koos hoiame ja arendame oma linna! Olen sellesse uskunud ja usun seda jätkuvalt.

165

Rein Triisa

AS Viljandi Veevärk, arendusjuht