Viljandi vald

reform.ee
Menüü
175

Allan Oras

Seisan selle eest, et 

  • oleks tagatud valla erinevate piirkondade võrdne areng;
  • kodukant oleks turvaline;
  • jätkuks uute kergliiklusteede rajamine riigi osalusel;
  • noored jääksid kodukohta ning loodaks projektifond noorte omaalgatuste toetamiseks;
  • säiliks kvaliteetne haridusvõrgustik;
  • elanike tervis oleks korras ning korrastataks olemasolevad aktiivse liikumise rajatised ja loodaks uusi.
175

Allan Oras

Viiratsi Saeveski AS, tootmisspetsialist