Viljandi vald

reform.ee
Menüü
178

Rustam Romantšuk

Oman kõrgharidust IT valdkonnas ning olen töötanudnii õpetaja kui ka IT-juhina. Hetkel pakunoma ettevõttega (Arvuti & Printeri Parandus)kõikidele Viljandimaa elanikele arvutite ja printerite parandamise teenust. Samuti teeme koostööd paljude ettevõtete ja asutustega. Seega pooldan soodsa ettevõtluskeskkonna loomist ning soovin aidata kaasa ettevõtluse arengule vallas.

Olen elanud ühes väikeses Viljandi valla külakeses juba 17 aastat. Mitu aastat olen olnud sealseühistu esimees ning koos ühistu liikmetega ära teinud palju tööd. Selle tulemusena on meie väike külake tasapisi elama hakanud. Siiski kriibib üks asi veidi hinge. Nimelt see, et meie külakesse viib kruusatee. Seega soovin seista selle eest, et erinevatesse suvilapiirkondadesse viivad teed saaksid tolmuvabaks.

Meie õnnelikus peres kasvab neli last. Isana pean oluliseks meie valla lastelemitmekülgse huvihariduse võimaldamist. Samuti tahaksin pöörata suuremat tähelepanu paljulapselistele peredele.

Mind huvitab väga Viljandi valla areng ja käekäik ning kodukoha elu ja heaolu.

178

Rustam Romantšuk

IT juht. www.parandus.ee Arvuti&Printeri parandus Vaata veebilehelt