Viljandi vald

reform.ee
Menüü
179

Ülar Saar

Olen seisukohal, et kõikidel vallas elavatel inimestel, olenemata nende asukohast ja sissekirjutusest, on õigus suuremate keskustega samaväärsele eluolule. Seetõttu on oluline tagada tiheasustusega piirkondades korralik kanalisatsioon ja puhas joogivesi. Vald peaks sõltumata piirkonnast toetama palliplatside ja laste mänguväljakute ehitamist ning rajama koostöös maaomanikega terviseradu. Pean oluliseks ka tiheasustuspiirkondadesse tänavavalgustuse paigaldamist ning seisan selle eest, et valla struktuuri loodaks ametikoht korrakaitseametnikule, kes tegeleks valla heakorraga ja menetleks väärtegusid. Hindan rohekeskkonda ning toetan tiheasustuspiirkondadesse prügisorteerimispunktide rajamist. Leian, et igal Viljandi valla kodanikul on õigus heaolule ja turvalisusele.  

179

Ülar Saar

pensionär Vaata Instagramist