Võru linn

reform.ee
Menüü
116

Ervin Ranna

Järgnevalt toon välja mõned esmalt meenuvad mõtted ja ideed seoses Võru linna arendamisega:

Puudu on alternatiivmeditsiini (nt ayurveda) punkt, kus müüdaks üksnes mahetooteid või teadaolevaid puhtaid produkte ning viidaks läbi toitumisalaseid koolitusi inimeste heaolu parandamiseks ja haiguste raviks.

Spordihalli tegevuse edendamiseks võiks

  • nüüdisajastada selle kodulehte;
  • viia läbi erinevaid treeningpiletite loosimise kampaaniaid;
  • müüa kohapeal eraldi sektsioonis (luua ka e-pood) spordiesemeid ja toidulisandeid (koostise poolest vaid puhtaimaid produkte), mille osas koolitada ka administraatoreid, et nad oskaksid klientidele tooteid tutvustada ning teenida iga müüdud toote pealt 5–10% palgalisa, mis motiveeriks neid ekstra innukalt töötama;
  • esitleda senisest rohkem spordihalli kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites personaaltreenereid;
  • kutsuda Võrru tuntud personaaltreenereid, mis tekitaks siinsetes spordisõprades suuremat huvi;
  • pakkuda spordihallis töötavatele treeneritele võimalust end linna kulul koolitustel täiendada, et tõsta nende professionaalsust.

Võru spordikooli juurde oleks vaja luua korvpalliosakond, mis hakkaks treenima igas vanuseklassis meeskondi, alates mudilastest kuni täiskasvanuteni. Eesmärk oleks taastada Võrus meistriliiga klubi, mis võiks konkureerida medalile. See nõuab uue süsteemi ehitamist, head administreerimist ning tasemel treenereid.

Üle tuleks vaadata kõik reoveega seotud teemad, vähendamaks Tamula ja ka Kubija vette sattuva reovee hulka, mis tagaks puhtama vee ning oleks ka Võru ökosüsteemile kasulikum.

Mul on silmapiiril mitmed Võru ümbruses asuvad kinnistud, kuhu võiks arendada krunte ja päikesepaneelide parke või miks mitte isegi tuulegeneraatoreid. Seegi oleks kasulik ökosüsteemile ning aitaks vähendada Võru linna inimeste ning era- ja avaliku sektori elektrikulusid.

Leian, et Võrus puudub tasemel restoran. Eeskätt tunnen puudust maherestoranist, mis kasutaks kohalike tootjate toorainet: meie oma järvedest püütud värsket kala, meie metsadest kütitud liha ning meie põldudel mahedalt kasvatatud vilju ja marju.

Kuna metsandus on Lõuna-Eestis väga heal tasemel, siis tasuks linnal teha koostööd näiteks Väimelas asuva Võrumaa kutsehariduskeskusega, rajamaks Võru linna kolledž, kus oleks lisaks IT-kõrgkooli filiaalile ka metsandusalase hariduse omandamise võimalus.

Ma ei ole kuulnud, et Võrumaa kutsehariduskeskuses koolitataks tasemel kokkasid. Leian, et tasuks kaaluda eraldi kokakooli rajamist, kus võiks õppejõududeks olla välismaalased. Selleks saaks teha koostööd mõne välisriigiga või rakendada värbamisprotsessi. Ma usun, et oleks palju huvilisi, kes sooviksid tulla elama Eestisse, kus on paremad elutingimused.

Mulle tundub, et aina rohkemad noored inimesed otsivad võimalust kolida suurtest linnadest väiksematesse kohtadesse, kus oleks puhtam õhk, vabam olek ja rahulikum liiklus. Seda tuleks ära kasutada.

Suurelt unistades võiks Võru saada omale ka lennujaama või helikopteri parkimise platsi.

116

Ervin Ranna

Krõbemets OÜ, tegevjuht/ investor