Võru linn

reform.ee
Menüü
102

Kersti Kõosaar

Olen vähemalt viiendat põlve võrumaalane ning Võru linnas elanud 35 aastat. Keskkooli lõpetamise järel läksin õppima eesti filoloogiat, peamiselt seetõttu, et armastasin lugeda. Pärast esimest tööaastat Võrusoo põhikoolis leidsin, et inimene on ikka väga põnev ning ainus, keda siin ilmas uurida tasub, mistõttu asusin end täiendama psühholoogia erialal.

Mulle meeldib rännata, raamatuid lugeda, sõpradega koos filosofeerida ning üle kõige uusi asju õppida. Elu jooksul omandatud pädevustest hindan enda juures kõige enam kuulamis-, analüüsi- ja meeskonnatööoskust, aga kindlasti ka läbi raskuste selgeks saanud lõõtsamänguoskust.

Olen Võru patrioot. Hoolin igast võrulasest ning tean, et kõik keerulised probleemid on lahendatavad, kui tugineda koostööle, järjepidevusele ja teadmistele. Soovin oma tegevusega toetada Võru linna arengut nii täna kui ka tulevikus.

Minu jaoks kõige südamelähedasemad väljakutsed Võru linna arendamisel:

  • Erinevus peab saama tugevuseks. Keskkonna muutmine nii, et siin tunnevad end hästi nii 8- kui ka 80-aastased ning samuti erivajadusega inimesed.
  • Vanemaealistele elukestva õppe võimaluste loomine.
  • Noortevolikogu ja seenioride volikogu Võru linnavolikogu komisjonideks. Noorte ja eakate kaasamine Võru linna arendamisse.
  • Elustiilivalikutest (toitumine, alkohol, suitsetamine, liikumine, ületöötamine (läbipõlemine, stress, psüühikahäired)) tulenevate haiguste ennetamine. Terviseteadlike koolituste, seminaride, konverentside jm korraldamine.
  • Vabatahtliku tegevuse edendamine ja tunnustamine.
102

Kersti Kõosaar

Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus psühholoog