Võru linn

reform.ee
Menüü
114

Ly Liivaoja

Olen 21-aastane ning Võru linnas sündinud ja kasvanud. Hetkel tudeerin Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsjuhtimise erialal. Sellise valiku tegin, sest tegemist on kõrgelt hinnatud ja tunnustatud kooliga. Usun, et saan seal õppides tugeva vundamendi oma tuleviku rajamiseks ning valitud eriala pakub laialdaselt võimalusi eneseteostuseks ja arenguks. Olen kohusetundlik, enese- ja sihikindel, tugevalt motiveeritud ja hea pingetaluvusega. Mulle meeldib inimestega suhelda ja vajadusel neid ka abistada. Oma tugevateks külgedeks pean järjepidevust ja kohusetunnet.

Mulle on oluline, et meie, võrukad, jääksime kodulinna elama ning aitaksime kaasa linna arengule. Oluline on pakkuda erinevaid sportimisvõimalusi ning tagada nende võrdne areng kogu piirkonnas. Kõikide Võru linna lasteasutuste lapsed peavad saama võrdselt hästi liikuda. Selleks on vaja luua Kesklinna kooli ja Võru gümnaasiumi tarbeks uus spordihoone. See aitaks kaasa ka sellele, et treeningud saaks läbi viia pärast kooli ning need ei lükkuks õhtutundidele.

114

Ly Liivaoja

Üliõpilane