Võru linn

reform.ee
Menüü
120

Maire Orusaar-Reilson

Olen pärit Võru linnast ning siin möödus minu haridustee alates lasteaiast kuni keskkooli lõpuni. Pärast keskhariduse omandamist aga otsustasin edasi õppima minna Taani, kus omandasin ka magistrikraadi Kopenhaageni Ärikoolis (Copenhagen Business School) IT ja e-ärijuhtimise erialal. 

Taanis elades oli mul võimalus töötada nii tunnustatud meditsiinifirmas kui ka juhtida maailma suurima iluettevõtte digitaliseerimist Skandinaavias ja Inglismaal. Nüüdseks olen aga kodumaale tagasi pöördunud, et tegeleda siin ettevõtluse ning idufirma arendamisega.

On tähtis, et tänapäeva digitaalses maailmas, kus IT-sektor kasvab kiiremini kui ükski teine majandusvaldkond, pakutaks ka pealinnast eemal IT-alase ümberõppe võimalusi ning tegeletaks (e-)ettevõtluse kasvuks  soodsa keskkonna loomisega.

Usun, et Võru koolides pakutav haridus on maailmatasemel ja konkurentsivõimeline ning meil on tugevad reaalainete õpetajad. Paraku aga puudub kohalikul tasandil võimalus õppida, kuidas omandatut praktiliselt kas IT valdkonnas või äris rakendada ning luua endale kõrgepalgaline töökoht kodukohast lahkumata. Lisaks seisan selle eest, et Võru ei oleks üksnes mõnus koht puhkamiseks, vaid ka hea ettevõtlus- ja kaugtöö keskkond.

Peamise väljundina näen Võrru IT-kõrgkooli filiaali rajamist ning raamatukogu juurde kaugtöö ja -õppekeskuse loomist.

120

Maire Orusaar-Reilson

Gigimot, IT juht Vaata veebilehelt