Võru vald

reform.ee
Menüü
102

Kairi Luik

Kandideerin Võru valla volikokku eesmärgiga edendada kogukonna elu ja täiendada olulisi valdkondi uuenduslike ideedega. Minu prioriteet on kooliharidus ning aktiivse vaba aja veetmise võimalused, sh sport ja huvitegevus.

Pean tähtsaks koolielu muutumist õpilassõbralikumaks, et oleks rohkem avatud uuendustele ja võetaks julgemalt arvesse õpilaste ning lastevanemate põhjendatud soove ja ettepanekuid. Seisan selle eest, et lastel oleks kõikides vallakeskustes mitmekesised ja erinevatele vanuserühmadele eakohased mänguväljakud. Annan oma panuse, et tühjalt seisma jäänud hoonetele leitaks otstarve, olgu selleks siis nt filmide näitamine, eakatele erinevate tegevuste võimaldamine või Parksepa vana koolimaja näitel hoopis noortekeskuse rajamine.

Seisin nelja aasta jooksul alati oma valijate eest, kes minu poole pöördusid, ning suhtlesin nende nimel vallavalitsusega.

102

Kairi Luik

Eesti Reformierakond, piirkondlik koordinaator