Andrus Umboja (nr. 271) | Reformierakond

271 Andrus Umboja

Olles töötanud pikalt kohalikus omavalitsuses, on mul olemas need teadmised, mis meil on riigi ja kohaliku elu korraldamise vahekorras valesti. Olen kindel, et parandamisruumi ja vajadust on palju, aga selleks, et seda teha, tuleb endal käed külge lüüa.

Omavalitsuse õigused aukohale

Minu eesmärk Riigikogusse valituks osutudes, on olulisel määral vähendada riigi sekkumist kohalike omavalitsuse iseotsustamisõigusesse. Suurendada tuleb ka omavalitsuste õigusi ja võimalusi kohaliku elu kujundamisel. Riik ei ole omavalitsuse omanik, kes ütleb, kuidas ja mida tuleb teha, vaid see õigus peab olema inimestel, kes kohapeal elavad. Riik peab olema omavalitsustele sisuline partner näiteks planeerimise, kaevandamise või kaitsealade moodustamise küsimustes. Hetkel see kahjuks nii ei ole ja see tuleb ära muuta.

Riigikogu peab olema läbilõige ühiskonnast, seega peab seal olema erinevate eluvaldkonna asjatundjaid ja kindlasti on vaja sinna inimesi, kellel on hea ülevaade kohalike omavalitsuste valdkonnast.

Vajalikud muutused

Ära tuleb muuta kogu regulatsioon, mis puudutab maavarade kaevandamist, varude arvele võtmist ja selleks vajalike lubade väljastamist. Senine süsteemitus on seadnud paljud omavalitsused ja kogukonnad olukorda, kus kellelgi ei ole kindlust, et sinu naaberkinnistule või piirkonda ei esitata soovi alustada kaevandamise menetlusega. Kuivõrd sisuliselt puudub alus ja riigil ka soov ühelegi taotlusele EI öelda, siis algab sellest elanikele ja omavalitsusele kurnav kaevikusõda, see aga halvab nii piirkonna arengu. Samuti põhjustab see palju stressi kohalikele elanikele.

Minust

Elan Harjumaal, Jõelähtme vallas Loo alevikus, seega tegemist on minu kodukoha ringkonnaga.  Olen töötanud pea kümme aastat Jõelähtme vallavanemana, eelnevalt olen olnud seotud mitmete teiste avaliku sektori asutustega näiteks välisministeeriumi ja kultuuriministeeriumiga aga ka Tallinna Linnavalituse ja Nõmme Linnaosa Valitususega. Seega oman head ülevaadet nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, mis loovad hea eelduse sisukaks tööks Riigikogus. Omavalitsuse pikaaegne juhtimine on andnud mulle suure kogemuste pagasi, mida Riigikogu töös rakendada. Lisaks vallavanema tööle olen ka aktiivne kaitseliitlane ja reservohvitser.

Tütar Miia on 12-aastane ja õpib Loo keskkooli 6. klassis. Ta tegeleb aktiivselt muusikaga, õpib Jõelähtme muusikakoolis viiulit, klaverit ja laulmist ning laulab Musamari koorikooli lastekooris. Poeg Johannes on 5-aastane ja käib Loo lasteaias, tegeleb samuti laulmise ja spordiga. Abikaasa Siiri on raamatupidaja.

Puhkeaega on minu ameti juures suhteliselt vähe, vallavanema töö kella ei vaata ja reageerida tuleb vajadusel 24h. Seetõttu on ka nädalavahetused ja õhtud tihti töökohustustega kaetud. Vaba aega kasutan perega koos olemiseks ning suure osa sellest võtab lisaks ka Kaitseliit.

Uhke olen oma pere, töö ja vabatahtliku riigikaitsesse panustamise ning edendamise üle!

Minule annavad kõige enam kindlustunnet perekond, sõbrad ja demokraatlik riigikorraldus. Eesti kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse on vääramatult meie riigi iseolemise tagatis ning kindlustunde looja.

5150007