Erkki Keldo (nr. 321) | Reformierakond

321 Erkki Keldo

Nendel Riigikogu valimistel otsustavad valijad, kas jätkata senist edumeelset poliitikat, kus meie liitlased ja sõbrad. Julged otsused ja järjepidev tegevus on viinud Eesti riigina maailma tippu paljudes valdkondades. Kandideerin, et anda oma panus edumeelse Eesti jätkumiseks.

Panus Eesti arengusse

Olen 28-aastane noormees, kes on pärit Põltsamaa lähedalt Lustivere külast. Seal elavad mu vanemad ning seal on minu juured. Kooliteed alustasin Lustivere Põhikoolist. Gümnaasiumis käisin Nõo Reaalgümnaasiumis. Samal ajal tekkis suurem huvi ühiskonnas toimuvast ja sellega seotud protsessidest. Seepärast otsustasin haridusteed jätkata Tallinna Ülikooli riigiteaduste õppekavas. Kuna ma ei soovinud, et haridustee jääks ainult teoreetiliseks, siis liitusin ka erakonnaga.

Olen Reformierakonna liige alates 2012. aastast. Liitusin, sest tahtsin anda enda panust Reformierakonna edusse nii kohaliku kui ka riiklikul tasandil. Kandideerin Riigikokku Reformierakonna meeskonnas, et meil oleks esindatud mitmekülgsed kandidaadid ja mõtted. Olles Põltsamaalt pärit, seisan selle eest, et Tallinn-Tartu maantee saaks kiiresti valmis ehitatud neljarealiseks. See annab võimaluse inimestel elada ka kaugemal keskustest, kui ühendused suurlinnadega on kiiremad, turvalisemad ja mugavamad. Soovin, et inimestel oleks võimalus kodu rajada Eesti ilusa looduse ja keskkonna lähedale, ilma, et nad peaksid sellepärast sissetulekutes kaotama.

Maksusüsteem lihtsaks ja õiglaseks

Kui mõelda sissetulekute ja palkade peale, siis isiklikult häirib mind tänase valitsuse poolt korraldatud maksukaos. Olen seadnud koos erakonnaga endale eesmärgiks, et peapeale keeratud maksusüsteem saaks tagasi muudetud lihtsaks, õiglaseks ja inimestele arusaadavaks, kus 500 eurone tulumaksuvaba miinimumi on tagatud kõigile. Samamoodi tuleb üle vaadata riiklik aktsiisipoliitika, et eestlased ei peaks oma nädalavahetusi veetma Lätis ning meie inimeste maksutulu jääks ikka oma riiki. Lisaks soovin, et Jõgeva- ja Tartumaale tuleks senisest enam investeeringuid koostöös valitsuse ja eraettevõtjatega, et tekiks kõrgemapalgalisi töökohti ja inimeste sissetulekud kasvaksid, mis omakorda tooks inimesi meie omavalitsustesse elama.

Hea haridus on väga oluline

Eesti riigi tuleviku arengu tagamiseks on äärmiselt oluline meie haridussüsteem. Tänu enda haridusteele olen aru saanud, kui tähtis on tänapäeva maailmas laiapõhjaline ja mitmekülgne haridus. Et inimesel oleks olemas nii reaal- kui ka humanitaarainete teadmised. Konkurentsirohkes avatud maailmas soovin, et Eesti liiguks targa majanduse suunas laia silmaringi, hea hariduse saanud, nutikate inimeste loodud innovatsiooni ja ettevõtlikkuse toel. Ettevõtliku meele arendamiseks ja majandusprotsesside mõistmiseks peab majandus- ja ettevõtlusteadmiste andmine toimuma kõigil haridustasemetel. Paremate otsuste tegemiseks, sealhulgas oma pensionivarade paigutamisel ja kasutamisel ning laenude võtmisel, peame vajalikuks koostöös erasektoriga suurendada inimeste finantskirjaoskust.

Minust

Igapäevaselt töötan Reformierakonna peasekretärina, et viia erakond märtsis valimisvõidule. Varasemalt olen kandideerinud nii Reformierakonna juhatusse kui ka kahel korraks Põltsamaa vallavolikogusse, kus mõlemal korral inimesed mulle mandaadi usaldasid. Tänasel hetkel olen Põltsamaa vallavolikogu aseesimees ning kultuuri- ja spordikomisjoni juht. Varasemalt olen töötanud Riigikogu aseesimehe nõunikuna ja erakonna peakontoris piirkondade arendusdivisjoni juhina. Lisaks sellele olen olnud Reformierakonna Noortekogu esimees. Hetkel lõpetan Tallinna Tehnikaülikoolis majandusmagistrit, kus kirjutan enda magistritööd.

Vabal ajal meeldib sportida ja mälumäng. Lisaks proovin võimalikult palju reisida, et avastada maailmas uusi paiku ja kultuure. See annab võimaluse avardada silmaringi ning samas saada aru, kui kodune, hubane ja armas on Eestimaa. Olles välismaal, näen võrdluses teiste ühiskondadega, kui suure arengu on teinud meie riik alates taasiseseisvumisest. Olen uhke, et saan olla eestlane ning jagada meie riigi edusamme ka mujal maailmas.

Kui usud ja seisad samade väärtuse eest, siis loodan sinu toetusele märtsikuus toimuvatel valimistel.

Sinu hääl Riigikogus.

58326562