Hanno Pevkur (nr. 332) | Reformierakond

332 Hanno Pevkur

Parem tulevik lastele tähendab paremaid otsuseid juba täna.

Inimesed andsid tõuke Kagu-Eestis kandideerida

Juba enne eelmisi valimisi oli selge, et Kagu-Eesti vajab suuremat tähelepanu. Oma ametipostist tulenevalt oli loomulikult suurem fookus turvalisuse valdkonnal, ent ka laiemalt oli panustamine vajalik. Siseministriks oleku ajal koostasime Kagu-Eesti tegevuskava - piiri väljaehitamisega alustamine ja Vastseliina uus päästekomando on vaid mõned näited tehtust.

Peamise tõuke siin uuesti kandideerimiseks andsid ikkagi inimesed. Kõigis kolmes maakonnas on super inimesed, kellega koostöö on olnud väga hea ja kõikidega, kellega olen kohtunud, alates ettevõtjatest, lõpetades koolilaste ja eakatega, on hingelt soojad inimesed.

Soovin kõik ideed ellu viia

Neli aastat on ühest küljest pikk, teisalt lühike aeg. Loomulikult meenub esimesena üsna inimlik ja kauaoodatud juhtum, ehk see, kuidas Eston Kohver üle Piusa jõe tagasi Eestisse jalutas. Selle nimel nägid paljud inimesed pikalt vaeva ja õnneks lõppes kõik hästi. Kuigi minule oli juba varasemast selge piiri väljaehitamise vajalikkus, tõi Kohveri juhtum piiri teema laiemalt Eesti rahva teadvusesse ning piiri ehitamiseks vajalikud otsused said seejärel lihtsamini heakskiidu. Toosama piiri ehitus teeb aga täna natukene kurvaks.

Vaadates riigieelarvesse planeeritud numbreid, on arusaamatu, miks planeeritud summasid kümnete miljonite võrra on vähendatud. Ma loodan, et uus valitsus võtab piiriehituse oma südameasjaks. Heameelt teeb kindlasti ka see, et Kagu-Eesti tegevuskava hakkab üha enam saama reaalset sisu. Tegevusi võib ju kirja panna, aga need on vaja ka ellu viia. Samas mõne hullu idee elluviimisele tuleb selgelt riiklikult pidurit tõmmata. Me näeme, kuidas eelkõige Valgamaa, aga ka teised Lõuna-Eesti maakonnad on kannatanud valitsuse aktsiisipoliitika vääraotsuste tõttu. Kujutage ette, et Kagu-Eesti teedesse oleks investeeritud kas või 10% kaotatud sadadest miljonitest aktsiisirahadest! Rääkimata suletud poodidest ja kaotatud töökohtadest. See teeb tegelikult kõige rohkem meele kurvaks – valitsuse valed otsused.

Rapsimine tuleb koheselt lõpetada

Istuva valitsuse mõtlemine, et peame igal juhul tegema teisiti, kui varasemad valitsused, on kaasa toonud maksukaose ja ebakindluse tuleviku suhtes. Maksusüsteem tuleb kiiresti taas korda teha ja siis maksurahu kehtestada. Ettevõtjatele kindlus tagasi anda, et töökohti saab luua, mitte neid kaotada. Bürokraatiat on aastatega liiga palju juurde tulnud. Nii majandus ei kasva. Vaid majanduskasvuga saame ühiskonnana jõukamaks, ehk saame lubada ka suuremaid pensione ja abistada rohkem neid, kes abi tegelikult vajavad.

Võtame näiteks hambaravihüvitise. Tehti mingi pakasuhha ja öeldi, et hüvitist saab ainult kindla arsti juurest, aga inimene soovib oma hambaarsti juures käia. Või kohutav tulumaksukaos. Kümned tuhanded inimesed peavad asja eest teist takka kohe peale valimisi hakkama tulumaksu riigile maksma. Ega asjata ei öelda, et lihtsuses peitub võlu. See kehtib eriti maksude ja riiklike regulatsioonide kohta.

Otsustusvabadus on oluline

Minu meelest peab riik julgema välja öelda, et pärast omavalitsusreformi tuleb ka sisuliselt valdadele õigusi juurde anda. Kõik otsused, mis kohapeal on võimalik langetada, tuleks omavalitsustele anda. Otsustusvabadus on oluline, et vallad oleks hästi juhitud ja inimesed oma kogukondades hästi hoitud.

Kagu-Eesti üheks suurimaks murekohaks on kohalikud teed. Siin on Reformierakonnal konkreetne lubadus kahekordistada kohalike teede rahastamist. Või võtame näiteks mahetootmise. Ligi veerand Eesti mahetootjatest tegutseb Kagu-Eestis. Kagu-Eesti põllumajandusmaast on mahe 21,5%. Kagu-Eestil on väga suur seni kasutamata potentsiaal mahemajanduse valdkonnas. Heaks näiteks on Aivar Rosenberg, kes on oma talu mahetootmisele üle viinud ja seda üsna edukalt. Selliseid edulugusid on rohkem vaja ja vajadusel riigi poolt nende tekkele ka kaasa aidata. Neid ideid võiks veel hulgi üles lugeda, ent tõsiasi on see, et ilma rahva toetuseta neid ideid ellu rakendada ei ole võimalik.

Tee oma valik!

Peamine ootus on see, et inimesed läheksid ja teeksid oma valiku. Valimistel valiku tegemata jätmine ei ole valik. Loomulikult vaatan suuremas pildis murega maailma julgeolekupilti ja selle siirdeid Eestile, ent valimiste vaates on siiski oluline, et inimesed tuleksid valima.

5163578