Heidy Purga (nr. 227) | Reformierakond

227 Heidy Purga

Meie lapsed, haridus ja kultuur on parema tuleviku võti!

Eesti on minu, sinu ja paljude meie ühine kodu. Meie riigi suurim väärtus on tema inimesed ja Eesti püsib just suuresti meie kõigi panusest. Seisan liberaalsete ja demokraatlike väärtuste eest, samuti õiglase kohtlemise ja inimeste väljendus- ning loomevabaduse eest.

Kaotame lasteaia kohatasu

Eesti rahvas on läbi aegade olnud tegus, hakkamasaaja, tugev oma kultuurilt ja suur oma vaimult. Oleme alati hinnanud tarkust, teades, et just hariduses peitub tuleviku võti ning oleme läbi aegade soovinud oma lastele paremat tulevikku. Just praegu on hea võimalus neile väärtustele pöörata järjest suuremat tähelepanu. Kõik Eesti lapsed, sõltumata majanduslikust taustast, peavad saama käia lasteaias ilma kohatasu maksmata. Kui oleme riigina otsustanud, et väärtustame laste kasvatamist, siis peab riik ka lapsevanemate õlult selle koorma tõstma.

Eesti lastel peab olema võimalus tasu maksmata valida endale vähemalt üks enim meeldivam hobi, et oma andeid parimal viisil arendada. Mida suurem on ligipääs mitmekesisele huviharidusele, seda tugevamad ja kokkuhoidvamad oleme rahvana. Meie lastest sirguvad uued teadlased, kunstnikud, muusikud, arhitektid, ettevõtjad ja õpetajad. Varakult avastatud ja toetatud anded annavad hea baasi terveks eluks.

Kõik õpetajad on väärt kõrgemat palka

Me kõik hoolime oma laste heast haridusest. Soovime, et meie lapsed saaksid rõõmuga koolis käia, kus neid ootavad iga päev rahulolevad ja motiveeritud õpetajad, kes jagavad õpilastele parimat osa endast. Kindlasti on oluline ka õpetajatele tagatavate tugiteenuste olemasolu. Nelja aastaga peab õpetajate keskmine palk tõusma üle 2000 euro.

Kultuuri olulisus

Tugev kultuur ühendab meid kõiki. See on alus kogu ühiskonna toimimiseks. Mida rikkalikum ja hoitum on meie kultuur, seda tugevamad me rahvana oleme.

Olen riigikogu liige, DJ ja raadioajakirjanik. Mul on tore 6-aastane poeg Villiam ja ma elan koos Jaanus Rohumaaga, kes on lavastaja ja Eesti Vabariik 100 toimkonna juht.

 

5111157