Hele Everaus (nr. 327) | Reformierakond

327 Hele Everaus

Olen meditsiinihariduse saanud Tartu Ülikoolis, mille lõpetasin 1977. aastal cum laude. Tööle asusin Tartu Ülikooli arstiteaduskonda samal aastal teaduslabori vanemlaborandina. Edasine töö nii teaduses, õppejõuna kui arstina kandis vilja 1984. aastal meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisega ja 1993. aastal meditsiinidoktori kraadi saamisega. Jätkasin hematoloogia- ja onkoloogia professorina Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline tegevus on olnud intensiivne, alustades Pariisi VII Ülikooli Saint-Louis Vähikeskuse ja Hadassah Ülikooli Luuüdi Transplantatsioonikeskusega ja jätkudes Helsingi Ülikooli Haigla, Karolinska Instituudi, Nebraska Ülikooli Meditsiinikeskuse, Mayo Kliiniku, Dana Farberi Vähikeskuse ja paljude teistega. Mitmetes keskustes olen kutsutud ka esinejana.

Käivitasin Eestis ja Balti riikides esimese luuüdi transplantatsiooni programmi ja tegin 1993. aastal esimese luuüdi siirdamise. Euroopa Vere-ja Luuüdi Transplantatsiooni Assotsiatsioon omistas mulle 2013. aastal kliinilise elutöö preemia ja nimetas organisatsiooni auliikmeks. Olen loonud ja juhtinud 2000. aastast kuni 2016. aastani Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliinikut, mis sai 2015.aastal Euroopa Vähiinstituutide Assotsiatsiooni rahvusvahelise akrediteeringu.

1998-2003 aastani olin Tartu Ülikooli arendusprorektor, sellesse perioodi mahtus muude teadus ja innovatsioonitegevuste juhtimise kõrval Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi asutamine, Eesti Mereinstituudi liitumine Tartu Ülikooliga jm.

Olen tegutsenud ka aastaid Eesti Bioeetika Nõukogu esimehena ja olen ka Euroopa Nõukogu Bioeetika juhtkomitee liige. Aastaid olen olnud ka Euroopa Komisjoni teadusekspert.

Minu kogemus aitab otsida ühiskonnas lahendusi

Eeltoodud kogemus nii kodumaal, kui ka rahvusvahelisel tasemel on loonud võimaluse analüüsida ja vajadusel otsida lahendusi praegustele kitsaskohtadele Eestis. Eriliselt puudutavad mind meditsiini ja sotsiaalküsimused ja eetilised aspektid meie kõikides tegevusvaldkondades.

Ma ei saa kuidagi silma vaadata inimestele kaasaarvatud haigetele, kui olen lugenud OECD raportist mitmetest Eesti tervishoiusüsteemi puudujääkidest: Eestis on Euroopa suurim katmata ravivajaduse määr(12,7%),tervishoiu rahastamine on kaks korda madalam EL keskmisest(6,5%versus 9,9% SKPst) ja viimasest tingituna siis ka üha pikenevad järjekorrad eriarstide juurde, millest tulenevalt on võrreldes EL keskmisega oluliselt kõrgemad välditava suremuse kordajad. Peamiselt seetõttu, et suremus südame-veresoonkonna haigustesse ja vähki on Eestis väga suur.

Olen veendunud, et kiiresti on vaja süsteemset edasiviivat strateegilist lahendust Eesti tervishoiule. Sellest ju sõltub meie inimeste, kaasaarvatud meie elu ja tulevik.

Olen Eesti Reformierakonna asutajaliige, piletiga nr 20. Ma usun, et ikka on vaja ja võimalik tunnetada põhimõtteid, millest lähtuvalt erakonna juhid Siim Kallas ja Heiki Kranich meie tegevused alustasid ja edasi viisid.

53319606