Helen Mahmastol (nr. 245) | Reformierakond

245 Helen Mahmastol

Rohkem koostööd, konstruktiivsust ja sallivust. Energia tuleb suunata meie elu parandamisele, mitte tühjale-tähjale!

Miks ma otsustan kandideerida?

Ma olen oma olemuselt inimene, kes püüdleb paremuse poole ja kes tahab ka teisi aidata. Olen ema ja eelkõige naine, kes juba varajases nooruses soovis oma elus midagi saavutada, võisteldes korvpallis, modellivõistlustel ja missinduses nii Eestis kui ka välismaal. Olen elus õppinud nii võitma kui kaotama ja kõik need kogemused on minust teinud tugevama ning hoolivama inimese.

Näen vajadust meie ümber olevat elu edasi viia ja tahan anda oma panuse ühiskonda, kuhu ka ise kuulun. Kõige lihtsam on mööduvat elu kommenteerides ja kritiseerides kõrvalt jälgida, aga see pole minu loomuses. Tahan aidata ja julgen ka vastutada. Reformierakonna valisin puhtalt oma maailmavaatest lähtuvalt.

Minu südameasjaks on noorte liikumisharjumused

Olen osalenud rahvusvahelistel missivõistlustel ja kannan tiitlit Miss Estonia. Olen ka turundusspetsialist, keda teatakse kui moekonkursi Supernoova korraldajat. Spordi ja liikumisharrastuste eestkõnelejaks ma alles kujunen, aga olen juba aastaid ühiskondlikel alustel abistanud ühte toredat ja edukat jalgpalliklubi oma igapäevategemistes. Tänu sellele näen ja tajun kõrvalt vaadates murekohti ja olen enda jaoks võtnud südameasjaks panustada sporti ja noorte liikumisharrastusse. Usun, et minu kogemused meelelahutusvaldkonnas kuluvad siinkohal marjaks ära.

Noortespordi toimimise mehhanismid on pigem paigas ja tippspordi toimimise omad pigem mitte. Mis tähendab, et noortespordist tippsporti jõudmine käib juhuslikult ja seos nende vahel ei ole alati loogiline. Kindel on see, et noored vajavad käega katsutavaid iidoleid, kelle eeskujul ja jälgedes edasi liikuda.

Alati saab midagi paremaks muuta

Kahjuks ei ole praegu Eestis sport piisavalt väärtustatud, ometi peitub spordis ühelt poolt võimalus parandada rahva tervist ja vähendada kulutusi meditsiinile ning teiselt poolt on tänapäeva Euroopas sportlaseks olemine atraktiivne elukutse. Eriti olukorras, kus otsime võimalusi eestlase elujärje parandamiseks, ei tohiks seda võimalust käest lasta.

Alati saab paremini ja nagu eespool märkisin, siis üldiselt on küll noortesporti panustatud, aga täiskasvanute sport on kohe kindlasti alarahastatud ja seda nii liikumisharrastuse kui ka tippspordi poole pealt. Muuta oleks nii mõndagi.

Tuleks tekitada rohkem kättesaadavaid staadioneid ja spordirajatisi, mis tagaks noortele aasta läbi sportimiseks vajalikud tingimused. Olukord on parem, aga siiski endiselt ebapiisav. Kuna ise olen olnud aastaid tegev jalgpallis, mis on harrastatavuselt juhtiv spordiala, siis oskan väga konkreetselt öelda, et eriti suur probleem on talviste treeningtingimustega, mille all pean eelkõige silmas sisehalle. Samuti on puudus staadionitest, mis sobiksid meie kliimas mängimiseks sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil.

Kuna nutiseadmetest pääsu pole, siis peab just sport olema selleks alternatiiviks, mis kompenseerib virtuaalmaailmas viibimise tekitatud füüsilise passiivsuse ja kisub lapse sealt tegelikkusesse tagasi.

56256666