Ivi Eenmaa (nr. 242) | Reformierakond

242 Ivi Eenmaa

Väärtusta elutarkust ja kogemusi!

Reformierakonna seisukohad majanduse arendamisest ja lihtsast, kuid õiglasest maksusüsteemist, annavad võimaluse eakatel väärikalt vananeda ning motiveerivad noori rohkem panustama oma tulevikku.

Sotsiaalvaldkond on südamelähedane

Pean ebaõiglaseks ja kiiret parandamist vajavaks küsimuseks töötavate pensionäride töötasu ning pensionide topelt maksustamise. Häbiväärne pole mitte ainult välja teenitud pensioni uuesti maksustamine, vaid ka elujõulise ja suurte teadmistega põlvkonna tööturult teadlik eemale lükkamine.

Kuulun 60+ põlvkonda ja meid on rohkem, kui kolmandik Eesti elanikkonnast. Meil peab olema võimalik aktiivselt ja kõigiga koos võrdväärselt kaasa lüüa. Kõigil on kergem, ka noortel, kui ühiskonnas on sotsiaalselt tõrjutuid ja majanduslikult viletsamini toime tulevaid inimesi kordades vähem. Luban, et seisan selle eest, et pension tõuseks 50% keskmisest palgast ja lõpetatakse töötavate pensionäride varasemast kõrgem maksustamine. Pean õigeks ja vajalikuks tõsta üksi elavate pensionäride toetust kuu keskmise pensionini, sest neil on üksi eriti raske toime tulla. 

Arvan, et panustamist ja muutmist vajab kogu sotsiaalprogrammi erinevate tugiteenuste osakaal. Alates peredest, kus elatakse koos puuetega lastega ja lõpetades inimestega, kes mingil põhjusel ei tule enam iseseisvalt toime. Me kõik eelistaksime elada oma kodus, kui igapäevaelu toetamine, tugiisikute ja isiklike abistajate olemasolu oleks käepärane ja võimalik. Täna see kõik paraku nii ei ole! Samuti toetan eakatele Teenusmajade võrgustiku ehitamist Eestis, kus koos elamisvõimalustega oleks kohandatud nii esmane terviseabi kui ka muud teenused.

Oluline on ühtne eestikeelne haridus

Järgmiseks põletavaks probleemiks, mille eest tahan seista, on üleminek eestikeelsele haridusele. Ja seda juba lasteaiast peale! Näen täna Tallinna Linnavolikogu liikmena, kuidas Keskerakonna poliitikud mängivad venekeelse elanikkonnaga. Tunnistamata, et seavad teadlikult ohtu laste parema tuleviku ja võimalused. On häbi ja valus, et senini õpetatakse venekeelsetes koolides riigikeelt kui võõrkeelt.

Minust

Minu elu kõige keerulisem ja raskem, samas kõige vastustusrikkam ja huvitavam aeg on seotud Eesti Rahvusraamatukogu ehitamise ja uue elu alustamisega Tõnismäel. Mul on hea meel tunnistada, et sidemed raamatukoguga pole katkenud siiani. Olen uhke, et suutsin luua Ivi Eenmaa nimelise Sihtkapitali, mille toel tunnustatakse raamatukogus igal aastal stipendiumi näol nii noori andekaid, kui läbi aegade väärikat tööd teinud erinevaid  silmapaistvaid spetsialiste.

Olen olnud linnapea Eestimaa kahes linnas (Tallinnas ja Võrus) ning Riigikogu IX, XI koosseisu liige ja X ning XII koosseisu asendusliige.

Ma armastan üle kõige maailmas raamatuid ja lugeda, pean lugu heast ning lihtsast tervislikust toidust. Samuti ei ütle ära reisimisest oma silmaringi laiendamiseks. Elus on mind aidanud teadmine, et üksi ei suuda midagi olulist korda saata ja edasi viib koostöö.

5183750