Jaanus Müür (nr. 286) | Reformierakond

286 Jaanus Müür

Riigikogu on Eesti Vabariigi parlament - seadusandlik organ, mis juhib Eesti elu. See koondab erinevad inimesed üle riigi ning esindab valijate maailmavaateid. Soov ja tahe tuua kohaliku valija mured ja hääl parlamenti ongi põhjus, mis pani mind kandideerima.

Parem tulevik ja turvaline kodukoht

Kolme lapse isana soovin oma lastele parimat võimalikku tulevikku, turvalist kodukohta ja riiki, mis ei jääks elatustasemelt maha muust Euroopast. Edukas majandus, lihtne maksusüsteem ja vankumatult püsiv demokraatia on vajalikud turvalise elukeskkonna ja kõrgema elatustaseme saavutamiseks. Lisaks tuleb panustada jätkuvalt sellesse, et riik ei unustaks eelarvet koostades, ka väljaspool pealinna asuvaid piirkondi.

Mind seob minu valimisringkonnaga minu pere, kodu ja töö. Olen läbi ja lõhki oma valimisringkonna esindaja ning tunnen selle muresid ja rõõme. Pikalt töötasin ka politsei- ja piirivalveametis ning olen olnud vastutav merepiiri valvamise eest. Aidanud arendada paremaks merereostustõrjet, hankides uue reostustõrjevõimekusega laeva ja lennuki ning panustanud muudesse arendusprojektidesse. Täna on minu ülesandeks kaitsta meid ümbritsevat looduskeskkonda ning takistada isikuid, kes sellest ei hooli.

Praegu võib tunduda, et oleme justkui mitmeks tükiks kistud ja meediapilt jätab mulje, et meie hulgas on palju neid, kelle eesmärk tundub olevat teadlik vastandumine demokraatiale, vabale ühiskonnale ja vabale ajakirjandusele, kuid on olemas ka selline väljend nagu "vaikiv enamus" ja just nimelt see osa ühiskonnast läheb valimistele ning ütleb millist tulevikku nad endale ja oma lastele soovivad. Eestlane on haritud ja intelligentne rahvas ning kalkuleerib rahulikult ja kainelt – millist kodumaad ma tahan ehitada oma lastele ja laste-lastele. Meie rahulikkus, haritus ja avatud meel on meie kindlustunde vankumatud tugisambad.

Jõukas Eesti

Me soovime liikuda Eesti poole, mis oleks peagi sama jõukas kui Soome. See võib tunduda täna veel kättesaamatu unistus, kuid mõelge tagasi kas või kümme-viisteist aastat, kus olime siis ja kus oleme täna. Kui meil ON selge siht, siis me sinna ka jõuame. Eestlane on kangest puust ja kui valija on meie selja taga, siis me alistame kõik meie ees seisvad tõkked ja saavutame selle sihi.

Parlamendis annavad tooni aktiivsed liikmed – need, kes võtavad sõna komisjonide istungitel ning suruvad läbi oma valimisringkonna soove hääletustel. Olla aktiivne, see tähendab Riigikogus poolt võitu. Olen alati olnud aktiivsete inimeste hulgas ning erandiks ei jää ka parlament.

Minust

Minu pere, minu abikaasa ja minu lapsed on minu uhkus ja minu rõõm. Loodan väga, et nii on see kõikides Eesti peredes. Mul on kolm last (8, 6 ja 4 aastane). Abikaasa on ettevõtlik ja tegeleb erinevate projektidega. Olen olnud alati tervisespordi suur pooldaja ja propageerija ning pean tähtsaks, et eestlase tervis oleks tugev. Mina kasutan puhkuseaega sageli justnimelt sportimisega tegelemiseks – sõidan maanteerattal väga pikki vahemaid. Olen sellega tegelenud rohkemgi, kui lihtsalt hobi korras ning seepärast pole suured kilometraažinumbrid minu jaoks probleemiks. Tervis ennekõike!

Olen pärit Saaremaalt ja sündinud Lõvi päikesemärgis. Saarlasena on mulle kaasa antud merekarulik uljus ettevõetud sihte alistada ning enda seisukohtade eest seista. Suurim unistus on hoida Eestit selgel kursil, et anda kord meie kodumaa meie lastele üle demokraatliku Euroopa riigina, kus on võimalik nautida samu vabadusi, mida meie oleme siiani nautida saanud.

53412400