Jaanus Ratas (nr. 283) | Reformierakond

283 Jaanus Ratas

Minu missiooniks on hea ja turvalise elukeskkonna tagamine ääremaadel, et keegi ei peaks tundma riigist eraldatust. Olen veendunud, et Reformierakonna professionaalse meeskonna ja sisuka programmiga suudame seda parimal võimalikul moel.

Kogemustepagas poliitikas olemas

Poliitikas olen seni tegev olnud eelkõige kohaliku omavalitsuse tasandil. Kolmel korral on valitud mind volikogu liikmeks, millest 8 aastat olen tööd teinud Kullamaa Vallavolikogus ning täna olen Lääne-Nigula Vallavolikogu ja hariduskomisjoni liige. Lisaks olen Reformierakonna juhatuse liige alates 2018. aasta aprillist ning Reformierakonna Lääne- ja Hiiumaa arendusjuht. Olles kolmandat perioodi vallavolikogu liige ning üle 9 aasta aktiivne Reformierakonna liige, olen omandanud arvestatava kogemuse poliitika valdkonnas ning ühiskonna arendamisel tervikuna.

Lähtudes oma kogemustest ettevõtluses ja poliitika maastikul, olen toetava meeskonnaga jõudnud veendumusele, et oma poliitilise missiooni elluviimiseks on aeg astuda järgmine samm ja kandideerida Riigikogu valimistel. Pean oluliseks, et parlament oleks esindatud ka Läänemaa oma inimesega, kes oleks elu igapäeva oluga kursis ning kättesaadav ka kohalikele oma murede ja rõõmude jagamiseks.

Läänemaa on südameasi

Olles ise noore inimesena Tallinnast peale ülikooliõpinguid tagasi Läänemaale kolinud, tean, mida väärtustada. Üheks suuremaks mureks on kahtlemata ametikoha leidmine, kus ennast teostada ja millest elatuda. Järjest kasvav trend on kaugtöökohtade tekkimine, mille eeldusteks on aga head ühendused kiirest internetist kuni kvaliteetse teedevõrgustikuni.

Pakume abi käivitamaks Tallinnast kaugemal asuvaid keskusi, kus ettevõtted saavad luua ajutisi ja kaugtöökohti ühistes ruumides. Nende teenuste tagamine loob eeldused elada turvalises keskkonnas, omades hästitasustatud töökohta. Olukorras, kus paljud mikroettevõtjad on saamas iseenda peamiseks tööandjaks, soovime toetada mikroettevõtlust, tagades ettevõtluskonto reaalse toimimise ja lihtsustatud asjaajamise. Soovin hea seista selle eest, et noortel oleks head eeldused kodu luua ka suurkeskustest väljas.

Kvaliteetne haridus on prioriteediks

Tallinna ülikooli õigusakadeemia nõukogu ja õppenõukogu endise liikmena ning Lääne-Nigula valla hariduskomisjoni tänase liikmena on kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumine kahtlemata üks minu südamelähedasemaid teemasid. Olen veendumusel, et kõrgetasemeline haridus peab olema õpilastele kättesaadav võimalikult kodulähedaselt, hajaasustatud piirkondades me ei saa lähtuda ainult Exceli tabelitest.

Näiteks põhiharidust omandav õpilane ei peaks minu hinnangul kulutama igapäevaselt tunde transpordile. Hea hariduse pakkumisel on eriline roll kindlasti õpetajatel. Õpetajaameti au sees hoidmiseks ning õpetajate piisava juurdekasvu tagamiseks soovin hea seista selle eest, et tõstame nelja aastaga õpetajate keskmise palga üle 2000 euro.

Lihtne ja ühetaoline tulumaksusüsteem

Minule teeb väga muret tänane maksusüsteem. Nagu tõestab maksu- ja tolliameti poolt tellitud uuringust, siis minu muret jagab kahjuks üle poole Eesti rahvastikust, üle poole Eesti elanikkonnast peab kehtivat maksusüsteemi ebaõiglaseks ja arusaamatuks. Rahulolematuse peamisteks allikateks on kindlasti 6000 astmega keeruline ja paljudele arusaamatu tulumaksusüsteem ning ebaõiglane aktsiisipoliitika, mis on vohama löönud piirikaubanduse. Mina luban seista selle eest, et kehtestada lihtne ja ühetaoline tulumaksusüsteem, kus igal inimesel jääb kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi ilma igasugu astmeteta ning vähendame alkoholiaktsiisi määra 2017. aasta jaanuari tasemele, mis vähendab oluliselt piirikaubandust.

Ettevõtjate edukuse ja elanike kvaliteetse elu üheks märgiliseks alustalaks on kahtlemata head ühendused. Tänase valitsuse juhtimisel on eriti keerulisse olukorda jäänud kohalikud teed ja tänavad, kuna nende rahastust on muu hinnatõusu taustal oluliselt vähendatud. Olles ise enamiku oma elust elanud maapiirkondades oskan ma hinnata taristu tähtsust nii igapäeva elus kui ka ettevõtjana. Seetõttu luban, et kahekordistame nelja aasta jooksul kohalike teede toetuse.

Pensioniealiste sissetulekud on täna Eestis liiga väikesed ja need peavad kasvama, eriti keeruline on olukord üksi elama jäänud pensionäridel. Reformierakonna meeskonnaga soovime nelja aastaga tõsta pensione 200 euro võrra ning tõsta üksi elavate pensionäride toetus kuu keskmise pensionini, et abi jõuaks kohale sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Lisaks lõpetame töötavate pensionäride varasemast kõrgema maksustamise, me ei tohi alahinnata ega karistada pensionäride osalemist tööturul.

Ma olen veendunud, et just meie meeskonnal on parim plaan, kuidas viia Eestis elu edasi!

Minust

Mina olen pärit endisest Kullamaa vallast, Liivi külast. Kuigi vahepealsed ülikooliõpingud viisid mind aastateks Tallinna elama, siis tänaseks oleme oma perekonnaga loonud kodu Läänemaale. Oleme abikaasaga veendunud, et just Läänemaa on meie kodu, kus on parimad võimalused pakkuda oma lapsele turvalist ja meeldivat elukeskkonda. Hariduselt olen ma jurist ja oman väikest õigusbürood Haapsalus, lisaks oman aastatepikkust kogemust ehitusvaldkonnas olles arendanud nii mikro- kui ka väikeettevõtlust.

Suured tänud Sulle, kui oled valmis toetama mind oma häälega sel teekonnal!

53400057