Juhan Kangilaski (nr. 247) | Reformierakond

247 Juhan Kangilaski

Kandideerin 2019 aastal Riigikogu valimistel, sest ma usun Eestisse. Ma usun, et Eestit ootab ees suur tulevik - parem majandus, parem haridus, parem riik. Eesti on liiga väike, et siin oleks ruumi vihakõnele, ühiskonna lõhestumisele ja julgete edasiviivate otsuste puudumisele. Meie, eesti inimesed, oleme kõik üks meeskond, kes peab hoidma kokku, et jõuda maailma tippude hulka.

Soovin muuta Eestit paremaks paigaks

Olen hariduselt arhitekt ja linnaplaneerija. Silmapaistvad hooned ja uued elust kihavad kvartalid ei sünni tänu ühe inimese mõttesähvatusele, vaid mitmete inimeste järjepidevale koostööle. Reformierakonnaga inspireeris mind liituma eelmisel suvel just meeskond. Inimesed, kellel on selge missioon muuta Eesti edukamaks ja paremaks paigaks, kus elada. Kellel on vastutus meie riigi julgeoleku ja toimiva rahanduspoliitika ees. Kus on koos oma valdkonna professionaalid selgete ideedega, kuidas eesti inimesi targalt juhtida.

Tänu meeskonna ja valijate toetusele saavutasin 2017 KOV valimistel Kesklinnas tugeva tulemuse. Olen Kesklinna linnaosakogu aseesimehena tegelenud aktiivselt kogu Tallinna arengut mõjutavate suurte planeeringute kitsaskohtade analüüsi ja muutadusettepanekute juhtimisega. Koos oma meeskonnaga oleme saanud ka mitmeid olulisi ettepanekuid protsessidesse sisse viia.

Eesti riigi tuleviku kavandamine on samuti meeskonnatöö - dialoog, kompromisside otsimine, tasakaalupunkti leidmine vastandlike jõudude vahel. Demokraatia on üles ehitatud avalikule dialoogile. Erinevate huvide vahel peab olema võimalik leida kompromisse. Parim tulemus sünnib siis, kui oleme valmis teisi osapooli kuulama, kui saavutame dialoogi ja leiame ühisosa. Sealjuures aga peame hoidma tugevalt kinni kindlatest väärtustest, milles kompromisse ei saa teha.

Oluline on esile tuua inimeste unikaalseid oskusi

Minu lootus on näha Eestit tulevikus avatud, innovaatilise ja inimeste võrdsust ja vabadusi austava riigina. Jätkan tegelemist suurte taristuprojektidega nagu Tallinn-Helsinki tunnel ja kõiki Läänemere riike ringina ühendav Hyperloop, milles näen tohutut potentsiaali. Kiired ühendused riikide vahel ja riigi sees on majanduse ning inimeste heaolu kasvu põhialused. Kiirematest ühistranspordi ühendustest võidab alati kõige rohkem ühiskonna kõige vähem teeniv 40% inimestest. Kaubad ja teenused jõuavad suurema hulga inimesteni väiksema aja- ja rahakuluga.

Vajame innovatsiooni hariduse ja tööturu kaasajastamiseks. Tuleviku Eestis pole enam ruumi odavale allhanketööle ja aegunud oskusi koolitavale jäigale haridussüsteemile. Andes alates lasteaiast eestikeelse kvaliteetse hariduse kõigile Eesti inimestele viime ka oma tööjõu tootlikkuse maailma tippude hulka. Peame võimaldama paindlikumat õpet, paindlikumat töötamist ja inimeste unikaalsete oskuste esiletoomist. Seda toetab ka teadus- ja arendustegevuse täiendav rahastamine. Muudame seeläbi Eesti inimesed avatumaks uutele ideedele, ettevõtlikkusele ja teiste inimestega koostööle.

Meie e-riigi edulugu on võimas, aga tänasel nutitelefoniga kodanikul on ootused riigi teenuste selguse ja kiiruse osas kordades kasvanud. Paneme hüppava tiigri maratoni jooksma, et e-teenused areneksid pidevalt ja ei jääks ajale jalgu. Tiigri ühekordsest hüppest peab saama tulevikus pidev sportlik eluviis, kuna maailm ei jää seisma vaid liigub edasi üha kiiremas tempos. Meie tugeva meeskonna eesmärk on hoida eesti pidevalt vormi, et vastu astuda üha uutele põnevatele väljakutsetele, mida maailm pakub.

51933604