Jüri Jaanson (nr. 344) | Reformierakond

344 Jüri Jaanson

Kandideerin taaskord Riigikokku, sest väljakutseid Eesti elu paremaks tegemiseks jagub. Senine kaheksa-aastane Riigikogu töö ja selle kestel saadud ülikooliharidus on andnud mulle tohutult teadmust, kogemusi ja oskusi nii ühiskonnakorralduses kui poliitikas tegutsemiseks.

Töövõimereform ja rahvastikukriis

Suureks teemaks mulle on puudega inimeste ligipääsetavus ühiskonnas, mille osaks on ka töövõimereformi edasiarendus. Ligipääsetavus annab inimestele valikuvõimalusi, motiveerib enesearengut ja suurendab heaolu.

Teiseks oluliseks teemaks, kus aktiivselt panustada soovin, on rahvastikukriis, aktiivne vananemine ja pensionid. Pensionite kasv ja eakana töötamise motiveerimine tähendab vanaduspõlve võimaluste avardamist ja suuremat sissetulekut. Samavõrd oluline on tervisemuredega kiiresti arsti juurde saamine.

Kolmanda teemana sooviksin keskenduda noorte kehalise aktiivsuse problemaatikale lahenduste leidmisele haridussüsteemi ja huvihariduse koostöös ning sünergias.

Strateegilise majandusteemana pean oluliseks innovatsiooni ja teaduse arendusse investeerimismahu jõudmist kolme protsendini SKT-st, sealhulgas protsent avalikust sektorist. Ilma innovatsiooni tugevalt panustamata ei ole meil võimalik maailmamajanduses konkurentsivõimeliselt kaasa rääkida ega ka oma majanduskasvu uuel tasemel kasvule aidata.

Pärnu elukvaliteet paremaks

Soovin töötada Pärnule oluliste teemade lahendamisel. Ühendusteede arendamine ja parem juurdepääsetavus on üks peamisi võimalusi Pärnu arenguperspektiivis maakonna elanike arvu kasvule pööramiseks ja noorendamiseks. Selleks vajame neljarealist Via Balticat, samuti Rail Balticat. Pärnu vajab ka kolmandat silda ja ühe traditsioonilise spordiala sõudmise treeningkeskuse viiekümnendatest pärit hoonete renoveerimist. Uus projekt on valmis ja töös, rahastamine nõuab tööd.

Ettevõtluse, tööturu ja innovatsiooni motivaatorid on möödapääsmatud ka Pärnumaal. Siinne eksporditööstus on valdavalt vananeva iseloomuga, mis kokkuvõtteks viib järk-järguliselt majanduslikule mahajäämusele ja süvendab struktuurset tööjõupuudust.

Peame Pärnumaal, kus vananev ja vähenev rahvastik, looma head hooldusteenused eakatele. Peame tegema tugevaid jõupingutusi, et saaksime vajaduspõhiselt rohkem toetada inimeste toimetulekut eelkõige kodus, aga vajadusel ka hooldekodus. Peame siin selgelt määratlema riigi ja omavalitsuste vastutuspiirid, välja arendama teenuste standardid.

Eesti ühiskonna ja heaolu areng

Olen eelmises elus pikka aega tippsportlane olnud, saanud sealt poliitikutööks kaasa tugeva tahtelise ja moraalse ettevalmistuse ning ka hea töövõime. Poliitikal on spordiga nii sarnaseid kui suuresti erinevaid jooni. Poliitikat üksi ei tee, see on meeskonnaala ja siin tuleb sarnaselt võistkondlikule spordialale leida tasakaal individuaalse võimekuse ja meeskondliku kooskõla vahel.

Mida omalt poolt poliitilisse meeskonda pakun, on usaldusväärsus, töövõime, põhimõttekindlus ja koostöövalmidus. Loodan, et need alusprintsiibid sobivad Reformierakonna liikmetele ja valijatele.

Olen olnud maailma parim sõudja, poliitikuna soovin näha Eesti ühiskonna ja heaolu arengut. Tugev, ühtne ja toimiv Eesti ühiskond on see, mille üle uhkust tunda.

5184618