Kadri Kurm (nr. 276) | Reformierakond

276 Kadri Kurm

Olen valmis panustama paremasse tulevikku. Usun, et seejuures tulevad kasuks minu senised kogemused ja oskused koostöös ettevõtlikkuse ning julgusega. Minu väärtus on julgus teha asju teistmoodi, kui neid on siiani tehtud!

Paremad tingimused lastele

Kahe lapse emana seisan loomulikult selle eest, et kõigile oleks tagatud kvaliteetne haridus. Maailm on kiires muutuses ja usun, et uuendusi vajab ka meie haridussüsteem. Koolihariduse hulka peab kuuluma ka IT maailmas orienteerumise oskus. Seejuures on aga väga oluline tagada, et lapsed ei kaoks virtuaalmaailma, vaid neil säiliks huvi looduse, sõpradega vahetu suhtlemise ning hobidega tegelemise vastu.

Pean väga tähtsaks ka laste toitlustamist koolides ja lasteaedades ning usun, et täisväärtuslik ning maitsev toit on tervishoiukulude kokkuhoiu alus. Liikumisharjumuste kujundamine ja spordi edendamine vajab samuti suuremat tähelepanu! Seega toetan uute kergliiklusteede, mängu- ja spordiväljakute rajamist.

Inimestel peab olema positiivne tunne

Olen Lääne-Harju vallavolikogu liige ja Lääne-Harju PKO Keila piirkonna esindaja. Viimased 13 aastat olen olnud seotud kohaliku omavalitsuse igapäevaeluga sh kolm aastat olin Keila vallavalitsuse liikmena vastutav haridus-, sotsiaal-, lastekaitse- ja kultuurivaldkonna eest.

Võib öelda, et olen vallakodanike tekkivate murede ja rõõmudega kursis kohalikul tasandil. Leian, et sama jõuliselt kui bürokraatia võimust võtab, tuleb seda riigi tasandil oskuslikult vähendada. Eesmärgiks tuleb seada, et inimesel on lihtne oma asjad vallas korda ajada ja sellest kogemusest peab inimesele kindlasti ka positiivne tunne jääma.

Minust

Olen 11 aastat abielus ja mul on kaks last. Minu eesmärk on, et minu lastest kasvavad õnnelikud ja elus hästi hakkama saavad inimesed. Mulle meeldib reisida, lugeda ja kirjutada. Tegelen joogaga ja liigun palju vabas looduses oma Saksa lambakoertega.

56698602