Kalle Laanet (nr. 280) | Reformierakond

280 Kalle Laanet

Olen otsustanud kandideerida Riigikokku, et saaksin kaasa rääkida julgeoleku valdkonna õigusloomes, et tagada jätkuvalt Eestile turvaline tulevik. 20 aastat kogemust õiguskaitseorganites on andnud teadmised ja praktilised kogemused selle valdkonna õigusloomes kaasa rääkimiseks.

Sise- ja välisjulgeoleku olulisus

Arvan, et eestlastele sisendavad kindlustunnet selge ja kindel sise- ja välisjulgeoleku poliitika ning inimeste majanduslik hakkamasaamine. Valituks osutudes on minu jaoks oluline just sise- ja välisjulgeoleku arengu stabiilsuse eest seismine ning maapiirkondades soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, et pidurdada elanike lahkumist regioonidest ja Eestist.

Minu senise panuse hulka kuulub Eesti sisejulgeolekupoliitika kujundamine ja osalemine sisejulgeoleku struktuuride arendamisel ning juhtimine. Olen edendanud Lääne-Eesti regionaalpoliitikat ja osalenud ka seadusloomes. Nende valimiste peateemadeks meie regioonis on kindlasti ühendused ja tervishoid. Küsitluste järgi on inimeste mure oma tervise osas kolme suurema probleemi hulgas, mida lahendada. Meie programm sisaldab selleks konkreetseid tegevusi.

Paremad ühendused

Need on piirkondlikuks arenguks hädavajalikud. See puudutab maakonnasiseseid ja –üleseid liikumisvõimalusi (ühistransport, lennu-ja laevaliiklust). Eriti oluline on kiire internetiühendus, sest kaugtöökohtade loomise eelduseks on just heal tasemel interneti olemasolu.

Tunnen uhkust politseiprefekti ja siseministrina tänapäevase politseiorganisatsiooni ülesehitamise üle. Samuti selle üle, et olen üles kasvatanud kolm Eestist hoolivat ja endaga hästi toimetulevat last.

Minust

Mul on kolm täiskasvanud last - jurist, eripedagoog ja turundusspetsialist ning olen ka kolmele pisipõnnile vanaisa. Abikaasa töötab meedias. Kõige paremini puhkan koos oma lähedastega kodus Saaremaal. Minu hobideks on sport ja lugemine.

Olen töötanud vabatahtlikuna Iiri heategevusorganisatsioonile BOTHAR. Abimissioonid Keenias, Tansaanias ja Nepaalis on kujundanud mu väärtushinnanguid rohkem, kui miski muu. Kõik, mida saab raha eest, on odavalt saadud.

5093130