Katrin Helendi (nr. 235) | Reformierakond

235 Katrin Helendi

Edukast majandusest - jõukad ettevõtted!

Olen Eestis sündinud ja siin elanud kogu oma elu. Minu kindlaks sooviks on elada arenevas riigis, kus on turvaline, võrdsed võimalused tegutsemiseks ja mõistlikud maksusüsteemid. Minu visiooniks on vaba, õiglane ja jõukas Eesti riik!

Kodanike huvi ja heaolu

Olen arvamusel, et ühiskonnas on kõik teemavaldkonnad tähtsad ja prioriteetide seadmisel tuleks lähtuda kodanikukesksest huvist ning globaalsest heaolust. Ma ei arva, et riik peaks olema „lapsehoidja" rollis. Seega olen valmis toetama riigi sotsiaalset ja majanduslikku rolli nende poliitikate kaudu, mis suurendavad ühiskonnas võrdseid võimalusi ning mis keskenduvad tugevamale majandusele, kindlale kogukonnale, jätkusuutlikule tegevusele ja võimalikult kõrge elatustaseme saavutamisele.

Oma kogemuste ja teadmistega olen võimeline töötama selle nimel, et Eestis oleks tagatud õigus inimarengule, õigus julgeolekule, õigus vabadusele, mis on eelkõige suunatud võrdsete võimaluste ja isikliku väärikuse edendamisele. Samuti loomingulise ja produktiivse ühiskonna edendamisele.

Maksusüsteem lihtsaks ja õiglaseks

Olen veendunud, et Eesti tuleviku jaoks otsustava tähtsusega on muuta riik efektiivsemaks, tugevdada omavalitusi, kehtestada õiglane maksusüsteem ning tagada võrdsed ja õiglased võimalused kõigile ühiskonna liikmetele. Nelja järgneva aasta jooksul töötan selle nimel, et riigireform oleks läbi viidud tulemuslikult, maksusüsteem oleks lihtne ja õiglane ning et ühiskond saavutaks rahalisi edusamme - palgatõusust madalamad maksud ja edukad ettevõtted.

Meeskonna töötajana olen kindel, et parema riigi saavutamine nõuab kindlat visiooni, asjakohast planeerimist ning ennetavat juhtimist, mis on võimalik vaid tugeva meeskonna koostööna. Reformierakonna meeskonnal on potentsiaali tagada parem Eesti läbi kaalutletud, tasakaalustatud ja terve mõtlemise.

55617026