Kaupo Nõlvak (nr. 246) | Reformierakond

246 Kaupo Nõlvak

Parem ja ettevõtlik majandus – tark ja hooliv riik!

Kandideerimine Riigikokku on loogiline jätk minu tegevusele Eesti poliitika kujundamisel alates linnaosa Halduskogust ja edasi Tallinna Volikogus. Mul on haridus, teadmised ja kogemus, mis on vajalikud tööks Riigikogus. Mul on ideed ja visioon, kuidas Eesti riiki paremaks muuta ning juhtida!

Majandus peab olema efektiivne ja korras

Olen olnud paljude otsuste mõjutamise juures, mis on edendanud elukeskkonda just Tallinnas. Seetõttu olen aktiivselt sekkunud ettevõtlusorganisatsioonides, et parandada ausat konkurentsi ja ettevõtlustingimusi. Ühiskondlike heategevus- ja arenguorganisatsioonide kaudu olen panustanud ka ühiskonna nõrgemate lülide arengule.

Tahaksin 4 aastaga seista selle eest, et riigi kasvav majandus oleks efektiivne ja korras. Samuti läheb mulle korda, et Eesti elanikkond kasvaks ja riik oleks hästi kaitstud.

Olen ettevõtja, töötan aastast 1994 minu perekonnale kuuluvas kaubandusettevõttes Kuldkroon OÜ ja igapäevane töö rahvusvaheliste firmadega ning õpingud Eesti Diplomaatide Koolis on andnud hea kogemuse rahvusvahelises suhtluses. Võõrkeeltest valdan hästi vene, soome ja inglise keelt ning veidi prantsuse ja hispaania keelt.

Olen aidanud üles ehitada ka Eesti Noorte Kommertskoda (JCI), olles kuni 40-ne aastaste, noori juhte arendava organisatsiooni sünni juures aastal 1989 ja president aastal 1994. Kannan selle organisatasiooni tunnustusena eluks ajaks antavat JCI Senaatori tiitlit. Samuti olen olnud asutaja ja president aastatel 1997-2000 ning alates 2012. aastast Eesti Kullaliidus, mis on tegelenud Eesti juveelifirmade nimel ausa ettevõtluse propageerimise, turureeglite korrastamise ning juveelikaupluste müüjate ekspertkoolitusega.

Noortele paremad võimalused

Noortel peaks olema võrdselt head vaba aja veetmise võimalused sõltumata, millises linnaosas nad elavad, kas kortermajadega Lasnamäel või eramajadega Pirital. Teedeehituse planeerimine ja taristu korraldus on kindlasti valdkond, mis aitab leevendada olukorda, kus Lasnamäe noored kampade viisi veedavad aega Pirita-Kose tänavatel ja puhkealadel, kuna nende oma kodu piirkonnas lihtsalt puuduvad kas sportimise või vaba aja veetmise võimalused.

Minust

Minu abikaasa töötab meie ühises pereettevõttes, samuti töötab vanem poeg meie ühises pereettevõttes. Noorem poeg töötab finantskindlustuse valdkonnas. Puhkan peaaegu ainult Eestis, kuna tööreisid on sagedased, siis puhkuse ajal olen enamasti pere keskel. Hobikorras tegelen korvpalli ja tennisega. Olen aktiivne kala- ja jahimees.

Ma unistan Eesti riigist, mis on edasipüüdlikkust tunnustav riik ja annab kõigile vabaduse otsustada ning paremuse poole püüelda. Oluline on ka puhtast loodusest tulenev kõrge elukvaliteet kõigile Eesti elanikele.

5045880