Liina Kersna (nr. 333) | Reformierakond

333 Liina Kersna

Olen neli aastat teinud tööd Riigikogu sotsiaalkomisjonis ja hoidnud oma tegemiste fookuses eelkõige laste heaolu - kuidas tagada lastele, kellel puudub pere toetus, võimalikult võrdne stardipositsioon edasiseks eluks; kuidas arendada meie koolisüsteemi õppijakeskseks; kuidas aidata koolis lapsi, kes vajaksid õppimisel erituge; kuidas tagada vägivallaohvritest lastele piisavalt teenuseid, et neist endist ei kasvaks vägivallatsejaid. Samuti hoolin teemast, mida teha, et laste vaimne ja füüsiline tervis oleks hoitud jne. Töö kõrvalt lõpetasin Tartu Ülikoolis hariduskorralduse magistriõppe cum laude.

Selleks, et neid teemasid paremini mõista, olen Riigikogu liikmena külastanud ca 70 erinevat kooli, tutvunud kõigi naiste varjupaikadega üle Eesti, kohtunud mitmete omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja haridusspetsialistega, psühholoogide, eripedagoogide ja psühhiaatritega. Lapse heaolu ei ole tänapäeva Eestis otsuste langetamisel esikohal. Seisan selle eest, et lapsi puudutavates otsustes oleksid esikohal just laste huvid.

53004674