Margit Elviste (nr. 251) | Reformierakond

251 Margit Elviste

Turvaline elu, keskkond ja ühiskond!

Praegusel ajal tunnetan, et meie ühiskonnas on üha rohkem pead tõstmas omakasu saamine, ahnus, valesüüdistused ja muu, mis on hävitava loomuga nii meile, kui ka meie riigile. Vaatamata sellele, et meie riik on väike, võime teha kõike paremini ning õppida teiste riikide eeskujul.

Elupaik tuleb muuta turvaliseks

Olen pärit represseeritute perekonnast ning tutvunud eluga  mitmekultuurilises ühiskonnas (sh Londonis ja New Yorgis), mis on aidanud mul jälgida liberaalset maailmavaadet. Minu elu pöördepunktiks sai 11. september 2001. aastal New Yorgis toimunud terroriakt. Tragöödiaga silmitsi seistes sain aru, et  elame siin ilmas vaid ühe korra ja sestap tuleb elupaik muuta turvaliseks, empaatiliseks ja inimväärseks.

18 aastat olen olnud Reformierakonnas. Selle aja jooksul olen tegutsenud abilisena, managerina, kuulunud NaiResse (olnud ka NaiRe Tallinna piirkonna esinaine), esindaja ringkonnaorganisatsiooni ja  Kesklinna juhatustesse. Tänu sellele sain end kurssi viia Tallinna linnas ja riigis toimuvaga ning sellest lähtuvalt soovin anda oma panuse meie riigi heaolule.

Haridusteemadele suurem tähelepanu

Kuna kuulun VHK (Vanalinna Hariduskolleegium) Hoolekogusse, siis ei jää tähelepanuta ka haridusteemad.  Ühtlasi oman kõrgharidust ning töökogemust nii era- kui avalikus sektoris, sh meedias. Kuid mul on au kuuluda Kesklinna  linnaosakogusse (endine Halduskogu), kus võetakse kuulda elanike arvamusi ja tähelepanekuid  ning võimalusel neid lahendatakse. Kuulun kultuurikomisjoni ja teen tihedalt koostööd kesklinna valitsusega.

Olen loomult õigluse eest võitleja ja soovin õnneliku homse nimel kodukoha ning inimeste õnne eest seista, olles uhke oma riigi üle!

Suheldes rahvaga, on lisaks erakonna püstitatule minu jaoks tähtsad veel järgmised teemad: 

  • Muuta korterühistute tegevus läbipaistvaks, kontroll juhatuse töö üle (Jokk süsteemid), eetikakoodeks ja lõpp korruptsioonile. Palju on räägitud ja tean isiklikult probleemidest korterühistutes, eriti juhatustes, kus vaatamata sellele, et "kõik on juriidiliselt korrektne" pole läbipaistvust ning on tunda korruptsiooni.
  • Vähihaigetele tasuta ravi! Iga võidetud elupäev on hinnatud! (tegemist on protsessiga, milles tervishoiupoliitika kujundajatelt võiks oodata paindlikkust ja kiiret tegutsemist haigete huvides)
  • Erivajadustega laste ja noortega peredele igakülgne abi toimetulemiseks.
  • Üle vaadata e-poodide regulatsioonid tarbijate kaitseks. Alandada elektrihinnad ja võrgutasud!
51 57 222