Margit Sutrop (nr. 323) | Reformierakond

323 Margit Sutrop

Meie riigi tulevik sõltub haridusest

Olen suur Eesti patrioot ja tunnen vastutust selle eest, et meie riigil läheks hästi, meie inimesed oleksid õnnelikud ning eesti keel ja kultuur kestaks. Soovin, et haridus oleks rohkem väärtustatud, et Eesti poliitikas oleks vähem populismi ja rohkem teadmispõhist otsustamist.

Olen põline tartlane. Sündisin Tartus, arstiteadlaste perekonnas.Minu koolitee algas Tartu 2. Keskkoolist (praegu  Miina Härma Gümnaasiumist). Kuigi vanemad seda väga soovisid, ei saanud minust arstiteadlast, vaid otsustasin õppida Tartu Ülikoolis ajakirjandust, sest lootsin seeläbi maailma paremaks muuta. Kooli ajal töötasin suviti Maarjamõisa haiglas sanitarina ja arutlesin ajakirjanduses, kuidas parandada patsientide kohtlemist ning luua kollegiaalseid suhteid meditsiinitöötajate vahel. Endalegi üllatuslikult tegelen nende teemadega edasi ka täna, ent nüüd juba teaduslikult, rääkides patsiendikesksest meditsiinist nii loengutes kui teadusartiklites.

Peale ajakirjaniku diplomi saamist õppisin Tartus, Oxfordis, Oslos ja Konstanzis filosoofiat. Doktorikraadi kaitsesin 1997. aastal Konstanzi Ülikoolis Saksamaal, kus peale kaitsmist töötasin teaduri ja õppejõuna. 2000. aastal valiti mind Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professoriks ja pöördusin pärast kümmet aastat välismaal elamist tagasi kodulinna. 

2001. aastal rajasin siin Tartu Ülikooli eetikakeskuse, mille töös osalevad nii meditsiini-, loodus-, sotsiaal- kui ka  humanitaarteadlased. Olen juhtinud rohkem, kui pooltsadat rahvusvahelist ja Eesti teadusprojekti ning kirjutanud üle saja teadusartikli. Kuid see, mida oleme eetikakeskusega 17 aasta jooksul teinud eetikateemade tõstatamisel ühiskonnas, haridusasutustes toimuva väärtuskasvatuse juurutamisel ning kiusamisvaba haridustee loomisel, on mulle kaugelt olulisem. 

Olen tegelnud nii meditsiini-, tehnoloogia-, spordi-, majanduse-, äri-, reklaami-, poliitika-, ametniku- kui ka õpetajaeetikaga ning koolitanud nii juhte, poliitikuid, ärimehi, õpetajaid kui arste üle terve Eesti. Kaja Kallase kutsel osalesin Riigikogu eetikakoodeksi koostamisel. Seda kogemust viisime Euroopa Parlamendi ja OECD toetusel ka Ukrainasse, nõustades sealse parlamendi – Ülemraada liikmeid poliitiku eetika küsimustes.

Viimased 6 aastat olen lisaks eetikakeskusele juhtinud ka Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda ja osalenud rektoraadi liikmena Tartu Ülikooli juhtimises. Tunnen hästi eesti hariduse tugevusi ja nõrkusi ning mul on arusaam, mida peaks tegema, et Eesti muutuks riigiks, mis oma hariduskorraldusega on eeskujuks kogu maailmale.

„Haridus on tulu, mitte kulu“

Kandideerin Riigikokku, et seista hea selle eest, et haridust ja teadust hakataks rohkem väärtustama. Täna on haridus ja teadus alarahastatud. Ei saada aru, et haridus on tulu, mitte kulu. Iga sent, mille me täna paigutame haridusse, aitab luua heaolu ja aitab tulevikus kokku hoida kulusid tervishoiule, sotsiaalabile, politseile ja vanglatele.

Eesti inimene on hariduseusku, me oleme maailmas esikohal raamatute hulga poolest. Teadlaste sõnul on otsene seos koduse raamaturiiuli pikkuse ja laste hilisema õpiedukuse vahel. Sellele vundamendile toetudes on meil võimalik ehitada üles haridussüsteem, mis tagab kõigi õpilaste võimete maksimaalse väljaarendamise ning toetab õppimist kogu elu jooksul.

Mul on hea meel, et Reformierakond peab oluliseks õpetajate järelkasvu tagamist, teaduse rahastamise viimist 1%-ni ja ühtse eestikeelse kooli loomist. See viimane on järgmise 4 aasta suurim väljakutse, mille teostamisele tahan kaasa aidata.

Sündinud: 13.10.1963 Tartus

Haridus: lõpetas Tartu 2. Keskkooli 1981, Tartu Ülikooli ajakirjanikuna 1986, sai magistrikraadi filosoofias Tartu Ülikoolist 1991 ja filosoofiadoktori kraadi filosoofias Konstanzi Ülikoolist Saksamaal 1997

Töökoht: Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ning eetikakeskuse juhataja

Muud ülesanded: Euroopa Komisjoni eetikaekspert, Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspertrühma „Väärtused ja vastutus“ juht, Elukestva õppe strateegia juhtkomisjoni liige, ametnikueetika nõukogu liige, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu liige

Perekonnaseis: abielus, 3 lapse ema ja 5 lapse vanaema

Hobid: olen kirglik tennise mängija, meeldib Pangodi maakodus perega toimetada, otsida metsast seeni ja marju ning vanakraami turgudelt ja antikvariaatidest põnevaid leide

5207183