Marika Valter (nr. 348) | Reformierakond

348 Marika Valter

Olen sündinud ja kasvanud üles Pärnus, niisamuti omandanud siin hariduse kui rajanud omale kodu, kus on sirgumas kaks last. Varasemalt olen kuulunud Paikuse Vallavolikogusse ning täna seisan oma kogukonna huvide eest Pärnu Linnavolikogus. Viimased kümmekond aastat olen aktiivselt tegutsenud nii kogukonna- kui ka noorsootöömaastikul. Selle aja jooksul olen koos suurepärase meeskonnaga ellu kutsunud nii lugematul hulgal kogukondlikke, kui ka noortele suunatud harivaid tegevusi ja üritusi.

Mulle on oluline, et noored oleks aktiivsed

Kõige selle eesmärk on olnud kasvatada kogukonna (sh noorte) teadlikkust, initsiatiivikust, otsustusvõimet, ühtekuuluvustunnet, märkamisoskust ja hoolivust – kõik selleks, et oma eluga osataks paremini toime tulla ning Eesti elu areneks! Oma tegevuses olen alati lähtunud sellest, et meie noored oleksid aktiivsed, teadlikud ning oma kogukonna eest seisvad kodanikud. Soovin, et meil oleks vastutustundlikke ja eestvedavaid põlvkondi, keda tänastesse tegemistesse kaasata ning kellele homsesse tulevikku ohjad usaldada. Senise kaasahaarava ja tulemusliku noorsootöö eest tunnustati mind 2016. aastal Paikuse valla vapimärgiga.

Lisaks vabaühenduste sektoris töötamisele olen viimased 13 aastat leiba teeninud ka väikeettevõtjana, mistõttu ei ole mulle võõrad ettevõtjate rõõmud ja mured. Seniks, kuni meie seas leidub tublisid ja julgeid ettevõtjaid, kes suudavad luua motiveerivaid töökohti, säilib ka Eestimaa. 

Tugev majandus on hästi toimiva riigi üheks vundamendiks

Pean õigeks taastada lihtne, läbipaistev ja etteaimatav maksukeskkond - 500eurose maksuvaba miinimumi kehtestamist igale eraisikust maksumaksjale, aktsiiside alandamist konkurentsivõimelisele tasemele ning maksurahu kehtestamist.

Olles seotud paljude välisprojektidega, olen sageli viibinud Eestist eemal, mistõttu tean ja oskan väärtustada siinset elu ning kokkuhoidvat ühiskonda. Hindan väga kõrgelt meie hingamisruumi ja eestlasele omaseid väärtusi. Eestlastel on imeline anne säilitada endas rahu ning koonduda kokku õlg-õla kõrvale, kui selleks tekib reaalne vajadus. Ärgem kaotagem usku iseendisse - meil on, mille üle uhkust tunda ja me väärime paremat tulevikku! 

56657537