Maris Lauri (nr. 254) | Reformierakond

254 Maris Lauri

Olen otsustanud kandideerida Riigikokku, sest Eesti vajab Riigikogus spetsialiste - tunnen hästi majandust, oskan arvestada erinevaid mõjusid, sh sise- ja välispoliitilisi. Arvan, et vaja on rohkem üksteise kuulamist, tegevusvariantide analüüsi, arutlemist ja kaalutletud otsuseid. Eesti poliitika vajab rohkem naisi. On vaja rohkem tasakaalustatud ja üksteist arvestavat lähenemist, seda kõikjal ühiskonnas.

Olen majandusekspert ja tunnen hästi majanduse toimimist. Olen analüütik, oskan arvestada lühi- ja pikaajalisi protsesse, tunnen laiemalt ühiskonna toimemehhanisme. Olen tasakaalukas, harjunud kuulama erinevaid arvamusi ja leidma neis ühisosa. Räägin lihtsalt ja arusaadavalt, olen hea ja veenev esineja.

Valituks osutudes on minu eesmärgiks luua selline majanduskeskkond, mis võimaldaks soovijail võimetekohaselt tööd leida, ettevõtlust arendada ja õppida. Tuleb leida toimiv lahendus, kuidas Eesti tuleks toime väheneva ja vananeva rahvastikuga ka järgmistel aastakümnetel.

Analüütiku ja eksperdina olen aidanud inimestel ja ettevõtetel langetada majanduslikult paremaid otsuseid, olen õpetanud majandusest paremini aru saama. Eestlastele sisendavad kindlustunnet avatud suhtlemine, klasside puudumine, võimalus teha oma valikuid, leidlikkus ja koosmeel ning vajadusel ühtehoidmine, ratsionaalsed ja arukad otsused, Eesti loodus ja inimesed.

Vabal ajal loen, olen eelistanud rohkem populaarteaduslikku kirjandust väga mitmesugustelt aladelt. Tegelen suguvõsa uurimisega, huvitun ajaloost, eriti vanemast. Kui tekib võimalus reisida (kahjuks viimastel aastatel vähe), siis külastan ajaloo- ja kultuurimälestisi ning käin looduses. Eelistan omal käel reisimist, sest siis on võimalik kohalikega suhelda.

5184242