Maris Toomel (nr. 296) | Reformierakond

296 Maris Toomel

Olles panustanud erinevatesse integratsiooni projektidesse ja pannud aluse koolituskeskuse rajamisse, on minu südameasjaks eesti keele õppe arendamine, hariduse kvaliteet ning huvihariduse kättesaadavus kõigile seda vajavatele lastele.

Parem haridussüsteem

Ma olen hingelt haridusinimene, kelle senine töö on olnud otseselt või kaudselt seotud kooli ja õpetamisega. Kuid tean, et ühtne haridussüsteem saab olema suureks väljakutseks Ida-Virumaal. Ennekõike lahendame selle küsimuse ära selliselt, et õpetajate tööd tuleks hakata väärtustama ja nende palk peab tõusma 2000€ kuus.

Usun, et haridussüsteemi riigi- ja venekeelseks jagunemine Eestis on lahutanud ühiskonna ning loonud kodanikele väga ebavõrdseid võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks. Võrdsemate võimaluste jaoks vajamegi ühtset haridussüsteemi. Tean, et oma kogemustega haridusvaldkonnas suudan pakkuda ideid, lahendusi süsteemi parandamiseks ja seda ennekõike Ida-Virumaal.

Samuti pean väga oluliseks, et keskkond, kus lapsed õpivad, oleks uuenduslik, loov ja arendav. Sellest veel olulisemaks pean õppeasutuste sisu. Seega seisan selle eest, et omavalitsus koostöös kooliga panustaks moodsate õpimetoodikate rakendamisse kõikides haridustasemetes ning koolides rakendataks mitteeristavat hindamist loovainetes.

Minust

Tugev ja ühtehoidev meeskond eeskätt Ida-Virumaal, on motiveerinud mind tegema seda, mida olen teinud viimased 8 aastat Reformierakonna arendusjuhina, täna ringkonnajuhina ning loomuliku jätkuna soovin panustada maakonda kandideerides 2019. aasta Riigikogu valimistel.

Olen kahe tütre ema ja hariduselt eesti keele õpetaja. Seega olen viimased 10 aastat pühendanud eesti keele õpetamisele ja koolitamisele Ida-Virumaal.

58209800