Mart Võrklaev (nr. 268) | Reformierakond

268 Mart Võrklaev

Olen uhke kaheaastase poja isa, kelle perre on lähiajal sündimas ka teine laps. Soovin, et looksime riigi, mille üle minu lastel oleks tulevikus põhjust uhke olla. Kandideerin Riigikogusse, et oma kogemuste najalt anda panus Eesti arengusse, meie kõigi parema tuleviku loomiseks.

Regionaalpoliitika au sisse

Tänaseks olen kuus ja pool aastat edukalt juhtinud ühte Eesti kiiremini arenevamat valda, Rae valda. Selle aja jooksu oleme koos oma meeskonnaga saavutanud palju, mille üle uhke olla. Oleme ehitanud uusi ja renoveerinud olemasolevaid koole ning lasteaedu. Olen rahul, et meie elanikud saavad kvaliteetsele haridusele koduvallas kindlad olla. Lisaks oleme remontinud ja rajanud uusi teid ning hulgaliselt kergliiklusteid – Rae vallas on turvaline elada ja liigelda, nii autojuhtidel kui ka jalakäijatel.

See töö on olnud põnev teekond, rajamaks meie elanikele parima koha, kus elada ja luua pere. Tulemusi on juba näha, kuid loomulikult ei ole kõik veel valmis ja iga päev tuleb parema tuleviku nimel pingutada. Seetõttu soovingi Riigikogusse saades panustada jätkuvalt nii enda koduvalla kui ka regionaalpoliitika arengusse laiemalt. Kindlasti pean oluliseks haridusreformi jätkumist ja riigigümnaasiumite jätkuvat ning läbimõeldud rajamist. Kahjuks aga jäävad omavalitsusjuhtide käed siin lühikeseks. Rae vallas on peale valitsuse vahetust jäänud riigigümnaasiumi rajamine, hoolimata juba 2016. aastal allkirjastatud koostööleppest, venima ja minu tahe on sellele taas hoog sisse lükata!

Lisaks vallajuhi kogemusele, olen Harjumaa eest seisnud nii Eestis kui ka Euroopas. Olen alates 2015. aastast Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliige, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse liige ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõukogu liige.

Ühendused loovad eeldused

Kiirete, kaasaegsete ja turvaliste transpordiühenduste arendamine riigis peab olema üheks prioriteediks. Usun, et mugavad ja kiired ühendused aitaksid lahendada ka meie regionaalpoliitilisi probleeme. Töökohad on koondunud valdavalt suurematesse linnadesse ja nende ümbrusesse, näiteks ka Rae valda.

Tuleb tagada võimalused, et ka kaugemal elavad inimesed saaksid mugavalt tööl käia nii, et nad ei peaks oma kodudest ära kolima. Sellega leevendaks me nende piirkondede nii-öelda tühjaks jooksmise ja Tallinna ning lähivaldade liiga kiire kasvu probleeme. Ühe lahendusena pean vajalikuks Rail Balticu välja ehitamist koos regionaalse reisirongi peatustega ja parimal moel uuel trassil reisirongiliikluse käivitamist. Samuti peab kujunema oluliseks tegevuseks kvaliteetse ja piisavate bussiühenduste tagamine üle Eesti.

Samuti pean oluliseks trammiteede arendamist Harjumaal. Kandideerin, et tagada riigi tugi trammiühenduste välja ehitamiseks Harjumaal. Trammivõrgu arendamine ja projekteerimine peab olema järgmise valitsuse üheks prioriteediks ja lisavahendeid tuleb taotleda järgmisest EL eelarvest. Leian, et ühistransport ja uued ühendused on vajalikud kogu Harjumaal, nende planeerimisel ja loomisel tuleb suur töö ära teha ja sellega tuleb alustada kohe. Ühistransport on valdkond, kus otsuseid tuleb teha üle kohalike omavalitsuste ja maakondade piiride, seega peab juhtroll olema riigil ning tihe koostöö omavalitsustega.

Rahu ja usaldus

Eesti on pisike ja tubli riik, kelle rahvas võiks olla kokkuhoidev ja astuda koos suuri samme. Mind teeb kodanikuna murelikuks hetkel ühiskonnas toimuv hirmutamine, valeuudiste tootmine, pidev võitlemine ja lõhestumine. See kõik võtab palju energiat, lõhub ühiskonda ja on seetõttu ohtlik. Nende probleemidega tuleb tegeleda, inimestega on vaja vahetult ja ausalt suhelda. Soovin meie riigijuhtimisse ja ühiskonda rohkem riigimehelikkust, julgeid ja ausaid otsuseid, omavahelist austust ning hoolimist.

5132166