Meeli Pärna (nr. 346) | Reformierakond

346 Meeli Pärna

Olen hingelt ja südamelt pärnakas. Pärnus sündinud ja koolis käinud ning täna töötan siin ettevõtjana. Juba üle 25 aasta olen tegelenud aktiivselt noorte huvitööga nii erahuvikoolis Waf Dance, mille omanik, tegevjuht ja õpetaja ma olen, kui ka erinevates noorteorganisatsioonides.

Seisan laste ja noorte eest

Laste ja noorte võimaluste eest seismine ning huvihariduse eestkõneleja, nii meedias kui erinevates ümarlaudades, selline on minu roll ja ühiskondliku tegevuse kirjeldus. Kuulun Pärnu linna haridus- ja kultuurikomisjoni, tegutsen aktiivselt mentorina, nii linna kui ka üleriiklikes noorteprogrammides. Olen Eesti Noorte Tantsu Ühingu juhatuse liige ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu juhatuse liige.

Nii noorte huviharidust, kui ka eraettevõtlust tuleb toetada – seega on väga oluline, et lapsi ja noori koheldakse võrdselt, kes õpivad just huvikoolides. Ei saa teha vahet munitsipaalhuvikoolil ja erahuvikoolil. Tasuta huviring on tühi sõnakõlks, ehk riik ei saa otsustada lapse eest, millises huvikoolis ta õppima peaks. Kui noor on õppinud 7 aastat balletikoolis, siis ei lähe ta oma kooli tantsuringi, olgu see kas või tasuta.

Tuleks muuta seadusandlust

Just seetõttu, et kohalikel omavalitsustel oleks kohustus toetada nii munitsipaal- kui ka erahuvikoole. Kui riik ei toeta huviharidust, kui tulevase kutse eelõpet, siis kust tulevad eesti järgmised baleriinid, tšellomängijad ja kunstnikud? Ei saa pärast gümnaasiumi lõpetamist minna koreograafia kooli uksest sisse ja öelda, et nüüd tahan baleriiniks saada. Riiklik toetus noorte kaunite kunstide eelkutseõppele gümnaasiumiastmes tagab meie kultuuri säilimise ja edasikandmise.

Lisaks olen alates 2011. aastast Eesti Reformierakonna Pärnumaa NaiRe esinaine, kuulun NaiRe üleriigilisse juhatusse ning olen Reformierakonna Pärnu maakonna juhatuse liige.

Olen ka 3 lapse ema.

55577300