Parem peredele | Reformierakond

Parem peredele

Vaata lisaks PAREM MAKSUPLAAN  PAREM PENSIONIPLAAN 

Reformierakonna parem plaan peredele

  • Kaotame lapsevanemate jaoks lasteaia kohatasu
  • Parandame pere- ja tööelu ühitamise võimalusi, mitmekesistades lastehoiu võimalusi ja paindlikke töövorme
  • Võimaldame igale perele lapse sünni puhul perenõustamiseteenust, mida saab vajadusel kasutada perenõu saamiseks kuni lapse 5-aastaseks saamiseni

Tänu Reformierakonnale on alates 2003. aastast Eestis vanemahüvitise süsteem, mis on julgustanud emasid ja isasid lapsi saama kartmata perekonna sissetulekute pärast. Meie eestvedamisel tõsteti lastetoetused 19 eurolt 60 euroni ning loodi kolmanda lapse toetus, mis on kaasa toonud märgatava buumi – 2018. aastal sündis 500 kolmandat last enam kui tunamullu.

Peredele mõeldes on Reformierakonna järgmine soov kaotada vanemate jaoks lasteaia kohatasu. Leiame meie, et rahvastik kasvab siis, kui emad-isad ja pered tervikuna on õnnelikud. Võrdne ligipääs alusharidusele tagab lastele võrdsema stardiplatvormi ja loob eeldused olla edukas nii tööelus, ühiskondlikus kui ka isiklikus elus.

Kuna edasistes kooliastmetes kannab riik tervikuna hariduskulud, siis on loogiline, et õige signaal tulevastele ja praegustele vanematele on kindlustunne, et lapse sündi panustatakse vanemahüvitise abil ning lapse kasvades tagatakse kohatasuta lasteaiakoht ja haridus.

Lasteaia kohatasu kaotamine muudab lasteaia haridussüsteemi osaks ja rõhutab alushariduse olulisust. Perele jätab see suuremad võimalused lapse arengu toetamiseks ning vajadusel abi lapse arengut takistavate probleemide varajasel märkamisel ja sekkumisel. Lasteaia kohatasu kaotamine aitab vanemaid kiiremini tagasi tööturule ja on seega kasulik ka riigi majandusele.

2018. aasta seisuga käis lasteaias 94% 4–7-aastastest koolieelikutest. Ka lapsevanemate võimekus lasteaiatasu maksta on väga erinev. Kui peres on mitu last ja lisaks kohatasule tuleb maksta ka söögiraha, on see väga suur koorem. Samas ei tohiks ükski laps jääda alushariduseta. Kohatasu kaotamne hoiab ühe lapsega perele kokku kuni 750, kahe lapsega perele aga 1500 eurot aastas.

Selleks, et pere toimiks, peavad ema ja isa leidma endiselt aega olla ka naine ja mees. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu lapse heaolu ja arengut toetavatele peresuhetele. Näeme vanemlike oskuste koolituse, perenõustamise ja kriisinõustamise vajalikkust.

Lisaks parandame pere- ja tööelu ühitamise võimalusi, arendades ja mitmekesistades lastehoiu võimalusi ja paindlikke töövorme.

Loe lisaks:

Loe rohkem meie valimisprogrammist.