PAREM TULEVIK | Reformierakond

PAREM TULEVIK

MIS ON PAREM TULEVIK?

Parem tulevik on meil siis, kui riik on hästi kaitstud, kui rahaasjad on jälle korras, majandus kasvab ja elanikkond suureneb. Reformierakonnaga läheb elu Eestis edasi. Tahame, et siin on Eesti inimestele elamiseks kõige parem paik. Meie enda ettevõtlik ja töökas inimene on see, kes on kõige alus, sest tema on, kes riigi ressursse loob.

VABADUS OTSUSTADA

Riik saab tõeliselt edukaks, kui rahvale on loodud võrdsed võimalused paremuse poole püüdlemiseks. Selleks peab igaühel olema võimalus kujundada oma käekäiku nii, et riik põhjendamatute reeglite ja normidega, kuidas elama ja olema peab, ei sekku. Ettevõtlikul inimesel tuleb lasta tegutseda, mitte hoida teda igal võimalikul moel endale ja riigile tulu teenimast.

VÕIMALUS OLLA EESTLANE

Hea on elada riigis, kus kodanikud on uhked oma väikese, ent ägeda riigi üle. Uhke kodanik on valmis riigile maksma makse, mida kasutatakse läbipaistvalt meie kõigi elu edendamiseks. Eesti võiks olla maa, kus patrioot saab olla igaüks, kellel sini-must-valget lippu nähes ja hümni kuuldes silm niiskeks kisub. Selle tõestuseks ei peaks üksteisega ilmtingimata sõnades või tegudes mõõtu võtma. Usume, et eduka eestimeelse noore inimese kujunemisel on ühtsetel alustel eestikeelse hariduse saamine oluline.

EDASIPÜÜDLIKKUST TUNNUSTAV

Tahame elada sellises Eestis, kus kõigi inimeste jõukus kasvab ja mitte keegi ei pea muretsema, kuidas vaid ots-otsaga kokku tulla. Avatud ühiskonnaga Eestis on inimestel paremad võimalused teha tööd, mis on kaasaegne, pakub võimalusi eneseteostuseks ja teeb õnnelikuks. Julge ja iseseisva mõtlemise tunnustamine loob paremad eeldused, et ka tulevikus saavad siit alguse maailma tasemel tuntusega tooted ja teenused.

ÜKSTEISEST JA KESKKONNAST HOOLIV

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et me hooliks oma kaasmaalastest senisest rohkem. On oluline, et riigiga tekiks partnerlus, kus nõrkushetkel aitab riik inimest ja inimene on valmis seisma riiklike huvide eest. Eriti tuleb aidata neid nõrgemaid, kes tõesti täiendava abita hakkama ei saaks. Hoolivas Eestis on pere loomine positiivne ja oodatud sündmus, inimeste tervis hea ja eakad tehtud töö eest väärika pensioniga vanaduspõlve veetmas. Meie elukvaliteet on seotud puhta keskkonnaga, mistõttu tuleb teha järjepidevaid pingutusi selle hoidmiseks ja parandamiseks.

EESTI RIIK PEAB OLEMA NAGU MEIE ENDI EHITATUD KODU, KUS ME TUNNEME ENNAST IGAL AJAL KINDLALT, TURVALISELT JA KAITSTUNA.

RAHAASJAD OLGU KORRAS

Reformierakond on läbi aja seisnud ühe asja eest ning tegutsenud ühe asja nimel. Eesti riik, meie kodu, peab arenema ja toimima ka tormistel ning mitte nii headel aegadel. Headel aegadel tuleb tuleviku kriisideks raha kõrvale panna, mitte ennaktempos kulutada, unustades kodu korras hoidmise. Kodu ehk Eesti riik, mille pärandame oma lastele, peab olema korras nii praegu kui ka tulevikus.

Üleüldise maailma majanduse kasvufaasi valguses tundub ju meie riigi fassaad korras olevat. Meil on vanast ajast veel eduka riigi maine. Nende seinte taga toimuv aga pole enam pooltki nii ilus. Esimest korda Eesti ajaloos on rahva lojaalsus riigi ees vähenemas. Kunagi lihtsa ja ausa maksusüsteemiga saavutatud eestlaste väga hea maksudistsipliin on muutunud. Vahepeal peaaegu kadunud ümbrikupalgad on tagasi. Valitsus ei saa aru, miks.

ROHKEM AMBITSIOONI

Reformierakonnal on olemas oskused ja võimekus teha asju paremini, et Eesti oleks tänapäevases maailmas paindlikkusega eeskujuks.

Selleks, et elatustasemelt Põhjamaadele järele jõuda, peavad riigi ressursid olema targemini juhitud. Me ei saa veel kulutada raha nagu Põhjamaad, sest me ei ole veel Põhjamaa. Me ei saa näiteks lubada endale sama kallist kütust, kui on Põhjamaades. Me lööme muidu ise endal jalad alt. Nii aga ei saa minna edasi. Meie rahva töökus ja pingutused peavad minema asja ette, et majandus jõuaks võimalikult kiiresti Põhjamaade omale järele ja tooks meile kõigile teenitud viljad. Meie teame, kuidas panna majandus kasvama järjepidevalt ja veel kiiremini.

TEEME PAREMINI