Peeter Sibul (nr. 341) | Reformierakond

341 Peeter Sibul

Rohkem terveid inimesi ja lühemad ravijärjekorrad

Otsustasin Riigikogusse kandideerida, kuna leian, et Riigikogu vajab värskemaid vaatenurki, mis on tegeliku igapäevaeluga rohkem seotud. 

Kagu-Eestile on kasulik saada võimalikult suur esindatus parlamendis, sest nii saavad meie piirkonna inimeste huvid kõige paremini kaitstud. Minu kogemused erinevates koostöövaldkondades ja probleemide lahendamisel omavalitsus- ning Räpina Haigla juhina on heaks aluseks, et kaasa rääkida ja ideid ellu viia meie inimestele olulistel teemadel. 

Muutmist vajab tervishoiu korraldussüsteem, mis tagab haigestunule pääsu vajaliku abini parimal viisil

Tõhusamaks saaks muuta haigestumisi ennetavate, sh liikumisaktiivsuse suurendamise ja vaimse tervise kaitsega seotud tegevuste soodustamist. Kui osutun Riigikogusse valituks, siis seisan selle eest, et lüheneksid ravijärjekorrad nii, et kõik abivajajad pääseksid mõistliku aja jooksul arsti juurde. Rohkem terveid inimesi ja lühemad ravijärjekorrad!

5019734