Rait Pihelgas (nr. 307) | Reformierakond

307 Rait Pihelgas

Riigikogusse kandideerin sellepärast, et maapiirkonna mõtted ja ideed oleks tugevamalt esindatud, kuid kõige tähtsam on see, et meie tahe ja mõtted saaks koostöös teostatud.

Ei tohi unustada väiksemaid kogukondi

Tahan anda panuse meie koduriigi arengusse. Riik ei ole ainult Tallinnas ja Tartus. Riik on igal pool - Võrus, Kanepis, Suure-Jaanis, Paides kui ka Amblas, kõikjal Eestis. Samaaegselt, mil suured keskused koguvad jõudu, ei tohi me unustada väiksemaid linnu, külasid ja kogukondi. Tahan, et meie koduriik areneks ühtlaselt. Oleme piisavalt kompaktsed ja nutikad, et elu edendada nii maal kui linnas. Tean ja tunnetan, millised probleemid on meil hetkel regionaalselt. Ettevõtlus ja töökohad on need, mis tagavad kohaliku elu arengu. Seisan selle eest, et kohalikul omavalitsusel oleks kohustus ja õigus soodustada ettevõtluse arengut.

Juhul kui osutun valituks, soovin ühtlustada linna ja maapiirkondade arengut. Konkretiseerida riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja rahastamist. Samuti soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades, uute töökohtade ja ka elukohtade loomist. Luua võimalusi noortel kodukohas tööd leida, et nad saaksid arendada oma koduvaldasid. Olen valmis andma endast 110% ja enamgi, et meie riik areneks ning et meie lastel oleks parem Eesti, kus elada. Olen töötanud kohalikus omavalitsuses kümme aastat ning soovin ja olen valmis oma kogemusi ning teadmisi panustama Eesti riigi arendamisse.

Arvan, et eestlaste kindlustunnet mõjutavad kindlasti stabiilne majanduskeskkond, turvalisus ehk kaitsepoliitika, inimeste heaolu - sotsiaalmajandus, arukad juhtimisotsused, et tagada stabiilne ühiskond, tuleb mõelda kõikidele huvigruppidele.

Sünnikoht on südamelähedane

Olen sündinud ja kasvanud Viljandimaa ja Järvamaa piiril, täpsemalt Imaveres. Töötasin kaks aastat Imaveres abivallavanemana, kaheksa aastat Ambla vallavanemana ja täna juhin Järva valda, mis on moodustunud seitsmest endisest Järvamaa omavalitsusest. Mulle on südamelähedased mõlemad maakonnad, kuna Imaveres olen üles kasvanud ning esivanemad ja paljud sõbrad on samuti sealt pärit. Amblasse olen loonud oma kodu ning saanud tuttavaks paljude heade sõprade ja tuttavatega.

Olen lapsena kuulunud noorteorganisatsioonidesse ning aktiivselt kaasa löönud kodukoha tegemistes, 19-aastaselt kandideerisin Imavere Vallavolikogusse, et anda panus kodukoha arengusse. Olen Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimees ja hoolitsen selle eest, et Eesti keskkond oleks puhtam, et inimesed oleksid rohkem teadlikumad ja loodussäästlikumad.

Minust

Aastal 2009 valiti mind 24-aastasena Ambla vallavanemaks. Ma olin täiesti võõras Ambla inimestele ega teadnud palju tänasest elukohast. 2013. aasta valimised andsid mulle kindlustunde, et olen ajanud õiget asja ning Ambla valla kodanikud usaldavad mind. Selle kinnituseks sain valimistel kõige rohkem hääli ning tähtsaima - usalduse ja mandaadi.

Uhkeks teeb mind mu perekond, kes on mulle toeks ja abiks igal hetkel, kui seda vajan. Nad sisendavad minusse õnnelikkust, rõõmsameelsust ja kindlameelsust oma tegemistes. Parim puhkus on aktiivne puhkus, seega harrastan sporti – mängin võrkpalli. Puhata meeldib mulle looduses, kuna meeldib käia jahil ja kalal.

5051762