Reno Laidre (nr. 330) | Reformierakond

330 Reno Laidre

Hoolin Eestist ja soovin olla osa meie tuleviku kujundamisest. Tahan anda oma panuse, et tulevane Riigikogu keeraks Eesti arengu taas õigele teele. 

Miks ma kandideerin?

Mõned asjad peavad Eestis muutuma! Puidurafineerimistehase rajamisele sarnaseid tegevusi ei tohi teha kohaliku kogukonna nõusolekuta. Kohaliku omavalitsuse planeerimine peab jääma kohapealseks õiguseks. Tublit tööd ja pingutust tuleb premeerida mitte karistada astmelise tulumaksuga – 500 eurot kuus maksuvabaks kõigile! Väärikas eas inimene peab saama elada ka väärikalt. Selle tarvis tuleb jätkata pensionide tõstmisega ja lahendada hoolekande kohtade puuduse küsimusi.

Minust

Tartusse tulin 1995. aastal Valgamaalt, õppisin Tartu Ülikoolis füüsikat ja hiljem Eesti Maaülikooli magistrantuuris majandust. Oman 18 aastast töökogemust, 12 sellest kohalikus omavalitsuses ja 6 aastat maavanemana riigiteenistuses. Olen abielus, 6-aastase tütre isa. Vabal ajal tegelen tervisespordiga.

Töötan Tartu abilinnapeana ja hoolitsen selle eest, et Tartu linnas oleks arengu kavandamise, ehituse ja planeerimisega kõik hästi. Pean Tartut maailma parima elukeskkonnaga linnaks. Seega annan omapoolse panuse sellesse, et Tartu linnaruum muutuks iga päev turvalisemaks, arhitektuurselt kaasaegsemaks, kergliikleja sõbralikumaks. Oleme asunud koostama Tartu linna uut üldplaneeringut ning hoogu on sisse saamas ka arengustrateegia „Visioon Tartu 2040“ koostamine. Aitan kaasa uute ideede sündimisele.

5286361