Riho Tell (nr. 293) | Reformierakond

293 Riho Tell

Kandideerin Riigikogu valimistel, kuna soovin, et Eesti oleks arenev ja eesrindlik Euroopa riik vastutustundliku finantskorraldusega ning suuteline tegema olulisi strateegilisi otsuseid.

Soovin parandada omavalitsuste elukvaliteeti

Olen sündinud ja kasvanud Lääne-Virumaal ning suure osa tööelust olnud seotud kohalike omavalitsustega. Seega olen omavalitsuste probleemidega hästi kursis. Juhul, kui osutun Riigikokku valituks, siis soovin panustada omvalitsuste autonoomia ja finantssuutlikkuse suurendamisele, samuti regionaalpoliitika ning maaettevõtluse arengutesse.

Iga küla, vald ja linn on osa Eestist. Omavalitsustes töötades olen andnud oma panuse maapiirkondade ja seeläbi kogu Eesti elukvaliteedi tõstmiseks. Kindlustunde tagamiseks vajab Eesti eelkõige stabiilset keskkonda, sh välis-, maksu-, sotsiaal ja tervishoiu- ning hariduspoliitikat.

Minust

Olen abielus ja nelja tütre isa, kellest kolm on täiskasvanud ning üks algkooliealine. Vanemad tütred töötavad ning saavad rahvusvahelises töökeskkonnas hästi hakkama. Noorim tütar on mitmekülgsete huvidega ja tegeleb lisaks õppimisele tantsimise ning muusikaga. Minu abikaasa on koolis bioloogia õpetaja.

Tööst vabadel hetkedel naudin perekonna seltsis olemist ja ühiseid ettevõtmisi. Nooremas eas tegelesin aktiivsemalt tervisespordiga, seega olen osalenud enam kui kümnel Tartu maratonil. Pärast maamajja kolimist rahuldan liikumisvajadust eeskätt talutöödega, põllupidamisest ehitustöödeni.

5143750