Signe Riisalo (nr. 229) | Reformierakond

229 Signe Riisalo

Tugevale perekonnale PAREM tugi!

Olen tütar, õde, ema, sõber, kolleeg, meeskonnakaaslane. Võtan kõiki antud ja võetud rolle samavõrra tõsiselt. Olles kasvatanud lapsed kaelakandvaiks ja teostanud ennast erialaselt, leian endas ressurssi, mida anda tagasi kogukonnale, kus ma olen kasvanud ja elanud.

Kriisiolukord käivitab mind

Kõige kindlama ja tegusamana tunnen ennast just kriisiolukorras, mis mind sõna otseses mõttes käivitab. Kriis on teatavasti eelduseks muutusteks ja uute toimetuleku viiside otsimiseks ning ellu viimiseks. Täna tundub mulle, oleme riigijuhtimisega jõudmas kriisi ja vajame muutusi. Lisaks kehvadele juhtimisvalikutele, tunnen muret meie ühiskonna moraali pärast. Ma ei talu silmakirjalikkust, pahatahtlikkust ega erinevuste hukkamõistmist. Kõike meie ümber ei peagi igaüks heaks kiitma, aga mõistma õppida tuleb küll.

Olen Liberaaldemokraatliku Erakonna asutajaliige ja olnud ka juhatuse liige. 25 viimast aastat olen olnud aktiivne poliitikajälgija riigiametnikuna, kuid passiivne erakonna liige töötades igapäevaselt Sotsiaalministeeriumis lastekaitse ja hoolekande valdkonna asjatundjana. Liberaalne maailmavaade ja selle hääbumine äärmuskonservatiivsete jõudude alla kannustab mind nüüd astuma järgmist sammu, et oma asjatundlikkus sotsiaalvaldkonnas laiemalt inimeste ja riigi huve teenima panna. Just asjatundjate puudus poliitikas on minu murekohaks ja seetõttu pean oluliseks ka Riigikokku kandideerimist.

Sotsiaaltöö on hingelähedane

Hetkel täiendan ennast sellel alal Tallinna Ülikoolis, lisaks olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja õigusteadust. Kõik elu jooksul õpitu ja kogetu on rakendunud veerandsajandi jooksul sotsiaalministeeriumis lastekaitse ja hoolekande valdkonnas. Mul on olnud võimalus kirjutada lastekaitseseadus, muuta lapsendamise praktikat, kujundada ümber asenduskodude ja perekonnas hooldamise süsteem ning praegu valmistan ette puuetega inimeste abistamise süsteemi kaasjastamist. Ma olen saanud kaasa rääkida sotsiaalhoolekande seaduse ja perekonnaseaduse ettevalmistamisel. Ma tean, et minu teadmised ja oskused ning elukogemus saavad olla abiks Riigikogu töös.

Minu ametnikuaja jooksul on mul olnud mitmeid Reformierakonna ministreid, Toomas Vilosius, Hanno Pevkur ja Taavi Rõivas. Suur tänu neile, oleme koos teinud palju ja viimaste toel rajanud maailmas tähelepanu pälvinud lastekaitsesüsteemi, Eesti on laste- ja peresõbralik riik, kus perehüvitised ja vanemapuhkused on heldeimad ning paindlikuimad.

Lisaks sotsiaalvaldkonna teadmistele on minu huvi kohalike omavalitsuste reformi sisuline jätkamine lisaks juba läbi viidud haldusterritoriaalsele reformile. Nüüd on vaja see reform sisustada ja algsed eesmärgid realiseerida. Ka riigireformis näen olulisi võimalusi avalike teenuste parandamiseks, ametnikkonna vähendamise idee kõrval ei tohi varju jääda sisulised ja vajalikud muudatused, mis aitavad riiki targalt juhtida.

Kodu on tähtsaim

Minu lapsed on kuuendat põlve Kalamaja elanikud, nii minu ema kui ka isa esivanemad on olnud Kalamaja elanikud. Kodu on mulle tähtsaim, see tähendab häid suhteid pereliikmete vahel ja see tähendab kodu hooliva ja toetava keskkonnana. Kalamaja ja Põhja-Tallinn on minu kodu ja ma hoolin neist inimestest, kes elavad siin koos minuga, nii nagu ma hoolin meie linnaruumist ja keskkonnast. See on ka põhjus, miks panustada just Tallinnas.

Minust

Kahe lapse emana tean, et vanemaks olemine on pidev väljakutse. Iga vanem ootab, et tema laps oleks toimetulev, edukas ja õnnelik. Mina usun ja oma lastes kasvatan eeskätt eneseusaldust ja tahtejõudu, sest need on õpitavad isikuomadused, mis loovad eelduse olla vastutustundlik, edukas ja õnnelik.

Samuti olen pea terve elu õppinud, praegu õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris. Mind võib leida jooksu- ja suusaradadelt, suvisel ajal sadamas, kas merele minemas või sealt tulemas. Olen osalenud enam kui paarikümnel suusamaratonil, paaril täispikal jooksumaratonil. Olen kahekordne meister avamerepurjetamises Folkbootide klassis. Pimedamal ajal püüan leida aega teatri jaoks.

5020933