Siim Kallas (nr. 238) | Reformierakond

238 Siim Kallas

Vabaduse eest ja kurjuse vastu!

Miks ma kandideerin Riigikogusse?

Tõepoolest, miks? Ma olen ju olnud Riigikogu liige, minister, peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident, teinud Eestis mitmeid reforme. Aga ma ei ole tänase olukorraga rahul, ei Eestis ega maailmas.

Esiteks, ma tahan mõjutada Eesti julgeolekustrateegiat. Maailm võib olla suurte julgeolekupoliitiliste muutuste ja kriiside ees. On vaja, et Eesti poliitiline juhtkond mõistaks olukorra tõsidust ja kujundaks konsensuslikult sellele vastava strateegia. Meil ei tohi olla illusioone, et meid muus maailmas toimuv ei puuduta ja meiega ei saa midagi halba juhtuda.

Ma tahan, et Eesti jääks alatiseks osaks Euroopast. Selle vastu tegutseb meie ühiskonnas vastasjõud – kes tahaks Eestit näha teisel pool tsivilisatsiooni piire – idas. Miks tahan olla Euroopa poolel? Sest Euroopas on vabadus, Euroopas on meie keel ja kultuur au sees, Euroopas elavad inimesed paremini. Tahan panustada ka Euroopa tugevdamisse. Meie hoiak ei pea olema väikese agulipoisi oma, kes nurga tagant ettevaatlikult piilub, mida suured teevad. Meil on võimalus Euroopa asjades kaasa rääkida ja meie, kui üks teistega võrdne liikmesriik, ka vastutame Euroopa tuleviku eest.

Teiseks. Rahandus on minu südame teema. Usaldusväärne rahandus, tasakaalus eelarve, kokkuhoidlikud kulutused, õiglased maksud – siiamaani on see Eesti kaubamärk olnud. Ja peab olema ka edasi.

Ma tahan kaitsta ja toetada tegijate ühiskonda, töötegijate ühiskonda, mitte ühiskonda, kus kõik keerleb toetuste ja abirahade ümber. See on ühiskond, mis loob keskkonna üksikisiku algatusvõimele, ega jäta otsustamist kollektiivse keskkomitee kätte. See on ühiskond, mis toetub eraettevõtlusele ja turumajandusele. Kogu Euroopas nõrgeneb usk turumajandusse, aga see, mis asemele pakutakse, on tagasikäik nõukogude majandusmudeli, riikliku plaanimajanduse poole, mis on lõppenud pankrotiga, ja lõpeb ka edaspidi pankrotiga, olles läbi käinud korruptsiooni ja raiskamise konarliku tee.

Kolmandaks. Tahan kaitsta ja arendada demokraatlikku valitsemist. Demokraatia muutub aina jõuetumaks. Demokraatia tugevust ei näita mitte see, kui palju räägitakse televisiooni jutusaadetes, vaid see, milline on demokraatliku valitsemise võimekus teha otsuseid, neid ellu viia ja nende eest vastutada. Kõige tähtsam otsustaja Eestis on valitud parlament, Riigikogu.

Mul on kolm lapselast. Minu elu kestab nendes edasi. Ma tahan neile jätta tuleviku, kus pole sõda. Ma tahan nendele jätta parema tuleviku!

58877651