Sten Laansoo (nr. 261) | Reformierakond

261 Sten Laansoo

Arendame majandust roheliselt!

Noored on edasiviiv jõud ja seepärast kandideerin Riigikogusse, et anda oma panus Eesti parema tuleviku kujundamisse!

Lõpetasin Tallinna Reaalkooli ja õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust. Kogu oma elu olen elanud Nõmmel. Olen aktiivne noor ja tegutsenud mitmetes noorteorganisatsioonides ning juhtinud erinevaid projekte. Olen olnud ka Eesti Tantsuspordi Liidu peasekretär, kus puutusin tihedalt kokku nii noorte liikumishariduse, kui spordi teemadega. Täna töötan igapäevaselt Reformierakonna kontoris selle nimel, et Eestil oleks parem tulevik!

Puhas ja hoitud looduskeskkond

Usun, et parem tulevik on puhas loodus ja terved inimesed. Seisan selle eest, et Eesti oleks jätkusuutliku keskkonnapoliitikaga riik, mille loodus on hoitud ning energeetikas oleks kasutusel innovaatilised taastuvenergia lahendused. Globaliseeruvas maailmas on puhta looduskeskkonna tagamine muutumas üha kriitilisemaks küsimuseks ja mitte kõik riigid ei ole siin olnud sama edukad kui Eesti. Keskkonna murekohti on võimalik lahendada läbi suure koostöö teiste riikidega. Seda enam on jätkusuutliku keskkonna tagamine meie igaühe vastutus, et Eesti oleks parim koht, kus saaksid elada ka tulevased põlvkonnad.

Taastumatute loodusvarade kasutamine peab olema vastutustundlik ja tulevikku vaatav: ei ole õige ja õiglane kasutada neid üksnes tänaste hetkevajaduste nimel. Loodusvarade kaevandamine peab olema läbimõeldud ning võimalikult vähe keskkonda kahjustav. Eesti energiamajandus peab olema innovaatiline ning tulevikule suunatud. Järk-järgult tuleb vähendada põlevkivi kaevandamist ning üha enam peab põlevkivi kaevandamise kõrvalsaaduseid ja muid jäätmeid efektiivsemalt kasutama. Eesti peab võtma suuna arendada senisest enam rohelise energia võimalusi ning olema eeskujuks sellega ka teistele riikidele. Majandus ja kokkuhoidlik rahandus peab käima keskkonnaga käsikäes ning uute energialahenduste toetamiseks tuleb riigipoolsed kulutused teadus- ja arendustegevuses tõsta vähemalt 1%-ni SKT-st ning selle kaudu motiveerida erasektorit suurendama ka omapoolset panust.

Innovaatiline tervishoid

Nii noortele kui ka vanadele tuleb luua parimad võimalused tervislikeks eluviisideks. Haigekassasüsteem peab olema paindlike digilahendustega ja ilma pikkade ravijärjekordadeta. Arusaadavalt peab inimene vajadusel jõudma kiiresti arsti juurde. Alati peab olema õigus vabalt valida raviteenuse pakkujate vahel. Selleks tuleb ellu viia üle-eestiline digiregistratuur, mis suurendab valikuvõimalusi, vähendab dubleerivaid broneeringuid ning seega lühendab ravijärjekordi.

Eesti tervishoid peab olema kantud innovatsioonist ning selle kaudu kodanikule mugavam ja kättesaadavam. Tuleb soodustada e-konsultatsioonide laialdasemat kasutamist ning samuti uute teenusemudelite (kaugjälgimine, interaktiivsed telemeditsiini lahendused, mobiilsed kabinetid jms) kasutamist. Meditsiin peab olema kiire ning paindlik, uute ravimite kättesaadavuse parandamiseks tuleb kõrvaldada ebamõistlikud nõuded, tehes Eestis kättesaadavaks ravimid, mis on juba saanud müügiloa ja hinnakokkuleppe teistes Euroopa Liidu riikides.

Eesti tulevik peab olema jätkusuutlik – nii ka inimeste hea tervis kui keskkond, milles viibime. Mõlemad käivad üksteisega käiskäes: mida mitmekesisem ja puhtam on meie looduskeskkond ja mida rohkem on Eesti inimestel võimalusi ja põhjust looduses aega veeta, seda parem on Eesti inimeste tervis.

Soovin luua parima elukeskkonna kõikidele Eesti elanikele ning olen selle nimel valmis töötama. Usun, et koostöös on kõik võimalik. Loodan, et oled valmis mind valimistel toetama ja olen selle toetuse eest siiralt tänulik.

Küsimuste ja mõtete korral võid mulle julgelt helistada või kirjutada.

+372 59004508 

Sten [dot] laansooatgmail [dot] com

59004508