Taavi Rõivas (nr. 288) | Reformierakond

288 Taavi Rõivas

Anname Virumaa häälele Toompeal tugevama kõla!

Eesti peab olema ühtlaselt tugev

Reformierakond soovib 2019. aasta Riigikogu valimised võita ning selleks peame olema ühtlaselt tugevad kogu Eestis. Meie ei jaota ringkondi suurteks ja väikesteks, tahame olla olemas kõigi jaoks. Virumaal on meil väga tugev meeskond: mitu omavalitsusjuhti, Eesti edukaima heategevusorganisatsiooni juht ning ka ministri- ja Riigikogu kogemusega tegijaid. Mul on väga hea meel olla selle meeskonna liider ning olen täiesti kindel, et meie meeskond suudab anda Virumaa häälele Toompeal senisest oluliselt tugevama kõla.

Olen veetnud Virumaal kõik oma lapsepõlve suved. Minu vanavanemad elasid Tapal ning oleme koos kogu maakonna risti ja põiki läbi sõitnud. Peaministrina tuli loomulikult hoolitseda kogu riigi eest, aga ma ei püüagi eitada, et tunnen uhkust Lääne-Viru maakonna elanike arvu suurendamise üle – osa sellest on juba realiseerunud liitlasvägede kohalolekuga, osa aga alles käimas Scoutspataljoni Tapale kolimisega. Ei ole mingit kahtlust, et just Lääne-Virumaa on Eesti riigikaitse jaoks kõige olulisem maakond.

Meie vabadus on hindamatu

Võin kindlalt öelda, et Eesti on hästi kaitstud. Alates 2014. aastast on meie riigikaitse kulud ületanud märgatavalt 2% taset SKP-st ning lisaks meie iseseisva kaitsevõime tugevdamisele, on esimest korda ajaloos meie jaoks püsivalt olemas ka liitlasväed. Samas on maailm ja eriti meie idanaaber muutunud üha ettearvamatumaks ning me peame võtma oma riigi julgeolekut väga tõsiselt. 

Mind ärritab väga osade poliitikute leige suhtumine julgeoleku teemadesse ning aeg-ajalt kõlavad soovitused riigikaitsekulusid kärpida. Tõsi, riigikaitse ei ole odav, aga meie vabadus on hindamatu. 

Olen Eesti Kaitseväe reservohvitser ja läbisin viimase kahe aasta jooksul reservohvitseride kursused ning osalesin ka suurõppusel Siil. Soovitan kõigile noormeestele ajateenistus kohe peale gümnaasiumi läbida, sest neljakümnele lähenedes on pere kõrvalt raskem metsas roomamiseks aega leida. Eesti riigi kaitsmine on meie kõigi asi ja mul on hea meel, et saan anda oma panuse nii seadusandja kui ohvitserina. 

Reformierakonnal on plaan Eesti inimeste heaolu kasvuks

Soovime tuua terve mõistuse tagasi riigijuhtimisse ning lõpetada eksperimenteerimised maksudega. Üle poole Eesti inimestest tunnetab praegust tulumaksukorraldust ebaõiglasena ning olen nendega nõus. Mitte kunagi varem ei ole Eestis töötav pensionär olnud ebasoodsamas olukorras kui ülejäänud tööealised, mitte kunagi ei ole nii palju aktsiisiraha voolanud Lätti. 

Lisaks on viimase aastaga hüppeliselt (ligi 2/3 võrra) kasvanud ümbrikupalkade maksmine, millele tuleb kiiresti piir panna. Iga ümbrikus makstud euro on 20 senti vähem pensioniteks, 13 senti vähem tervishoiule ning 12 senti vähem kodukoha omavalitsusele.

Meie plaan on lihtne – laiendada tulumaksuvaba määr 500 eurot kõigile, tuua tagasi pensioniealiste täiendav maksuvabastus ning langetada aktsiisimäärasid selliselt, et Eesti inimesed ostaks rohkem Eestist kui Lätist. See aitab kaasa nii maksude laekumisele kui pensionite ja tervishoiu rahastamise suurenemisele.

Kõige olulisem on ravi kättesaadavuse parandamine

Virumaal on mitu omavalitsust, kus on probleeme isegi perearstide leidmisega, samuti võtab arsti aja saamine teinekord talumatult kaua aega. Algatasin omal ajal sotsiaalministrina (Euroopa Liidu raha eest) tervisekeskuste ehitamise projekti ning mõned neist on juba ka valmis (näiteks Väike-Maarjas ja Tapal). Majast üksi on aga vähe, olgu ta kuitahes ilus, seetõttu peame investeerima ka arstide leidmisesse ja hoidmisesse.

Samuti soovime tagada kiirema pääsu eriarsti juurde nii Rakveres, kui soovi korral Tallinnas või Tartus. Selleks on hädavajalik luua üle-Eestiline digiregistratuur, kust patsient leiab hetkega kõik vabad arstiajad. 

Investeerima peab targalt

Leian, et peame mõtlema mitu suurusjärku suuremalt kui „katuserahad“ – investeerima haridusse, teedevõrku, veel kiiremasse raudteeühendusse, looma paremad võimalused kohalikel ettevõtetel kasvada ja investeerida.

Lähiajal paneme paika järgmise 7-aastase Euroopa Liidu eelarve. Seda targalt tehes leiame kümneid, võib-olla isegi sadu miljoneid eurosid investeeringuteks, mis lähevad just nimelt Lääne-Virumaa arenguks.