Taavi Toppi (nr. 250) | Reformierakond

250 Taavi Toppi

Noortele peredele parem tulevik!

Olen sündinud ja koolis käinud Tallinnas. Kuulun hetkel Pirita linnaosakogu koosseisu ning juhin planeerimiskomisjoni.

Eesti tulevik on mulle väga oluline. Olen saanud siin väga hea hariduse ja võimaluse ennast teostada. Kõrvaltvaatajana saan aru, et see, kuidas Eesti tulevikku kujundatakse, ei ole parim. Mina soovin, et ka minu lapsed saaksid tulevikus endale samamoodi hea hariduse ja võimaluse ennast teostada. Hetkel toimuvat vaadates, ei ole ma nii kindel, et see on tulevik, mida soovin oma lastele. Seega tean, et hetkel tehtavad poliitilised otsused mõjutavad nii nooremaid kui ka tulevasi generatsioone.

Poliitilised valikud tehakse Riigikogus. Ma olen nõus võtma nende valikute tegemise eest vastutuse. See on ka üks põhjus, miks olen otsustanud kandideerida kevadistel Riigikogu valimistel. Eelkõige selleks, et anda oma panus Eesti tuleviku kujundamisse. Olenemata vanusest, on oluline elada hetkes, kuid tuleb mõelda ka oma lastele ja tulevastele põlvkondadele. Tugev majandus on vundament, mis annab võimaluse pakkuda meie lastele suurepärast haridust, hoolitseda inimeste tervise eest ja nautida väärikalt vanaduspõlve.

Olen töötanud varasemalt nii õpetaja kutsekoolis kui spetsialistina erinevates ettevõtetes IT-valdkonnas juba pea 10 aastat.

Seisan selle eest, et meil oleks parem tulevik

Minu soov ja eesmärk on, et Eesti rahvas, keel ja kultuur kestaks ja areneks. Oluline on seista riigi ja rahvana oma vabaduse ja demokraatlike väärtuste eest, nii kodus kui maailmas.

Ma seisan selle eest, et noortel peredel ja nende lastel oleks parem tulevik ning täna tehtavad otsused oleksid tehtud vaatega tulevaste põlvede heaolule. 

Soovin, et meie riik annaks igaühele võimaluse ennast teostada ja tagaks kõigile väärika vanaduspõlve.

Vali parem tulevik!

56665276