Taimo Tugi (nr. 312) | Reformierakond

312 Taimo Tugi

Riigikogus töötades soovin hea seista turvalise ja targa Eesti loomisel, eelkõige politsei- ja päästeametnike ning õpetajate töö väärtustamisel. Eesti peab olema veelgi turvalisem riik. Riik, mis väärtustab jõustruktuuride panust senisest palju enam.

Elukogemus on andnud kindluse kandideerida

Olen pea terve elu elanud Viljandimaal Karksi-Nuias, siin lasteaias, koolis ja tööl käinud. Ma pean ennast lihtsaks inimeseks, kes on oma tööelus näinud nii vett kui vilet ning saanud seeläbi palju elukogemust ning piisavalt õppetunde. Tunnen, et suudan kaasa rääkida väga paljudes inimlikes küsimustes ning usun, et seda on vaja tänasesse Eestisse. Omavalitsusjuhi kogemus annab kindlustunde kaasa rääkida kohaliku omavalitsusega seoses olulistes küsimustes.

Parem turvalisus

Kohalikust omavalitsusest peab saama võrdväärne partner riigiasutustele. Kohaliku elu korraldamisel on omavalitsustel suuremad finantsilised võimalused.

Usun, et minu panus Eesti arengusse on olnud töö politseiametnikuna inimeste igapäevase turvalisuse tagamisel ning kohaliku omavalitsuse juhina valla, ehk Eesti arendamine läbi erinevate võimaluste loomise. Seetõttu pean ma turvalisuse küsimusi väga oluliseks. Leian, et politseinike ja päästjate töö peab olema niivõrd atraktiivne noortele, et nad püsiksid oma valitud elukutse juures oleks võimalik kaua, et noorel oma iseseisva elu alustamiseks, oma elu korraldamiseks oleksid olemas head võimalused kuni elu lõpuni. Parem turvalisus on mulle väga südamelähendane teema.

Seetõttu arvan, et eestlastele sisendavad kindlustunnet eelkõige hoolivus riigi, ametnike ja kaaskodanike poolt. Samuti usaldusväärne valitsemine, õigusriigi põhimõtete järgimine ja see, et riik kaitseb oma kodanikke.

Minust

Mul on 3 last, tütred on 19- ja17-aastased ja ligi 2-aastane poeg. Vanem laps õpib TTÜ-s IT erialal ja tegeleb kergejõustikuga. Keskmine tütar õpib gümnaasiumi 11. klassis ning tegeleb samuti kergejõustikuga, ühtlasi on ta Eesti 2018. aasta parim neiu kergejõustikus. Minu elukaaslane on hetkel pisipojaga kodus. Kõige suuremat uhkust tunnen ma just oma pere üle.

Mulle meeldib aktiivne liikumine ja tegevusi täis elustiil. Pean ennast sportlikult aktiivseks, tegelen meelsasti erinevate spordialadega: pallimängud, discgolf, suusatamine, jalgrattasõit, ujumine, laskmine jne. Osalen traditsioonilistel rahvaspordiüritustel, nii vabariiklikel kui ka kohalikel. Korraldan ise erinevaid spordivõistlusi. Meeldib kalastamine, reisimine, matkamine ning lastega tegelemine (võistlustel käimine ja nendega mängimine). Väiksemaid unistusi on mul ka aga pean ennast kindlalt kahe jalaga maa peal olevaks inimeseks. Soovin, et elu oleks huvitav ja igas päevas oleks rõõmu, põnevust ning täis huvitavaid väljakutseid - see ongi minu unistus!

53307192