Tiit Soorm (nr. 248) | Reformierakond

248 Tiit Soorm

Lasnamäelane riigikokku!

Tean, et minu elukogemus ja oskused on sellised, et ma ei oleks Riigikogus ainult nupulevajutaja, vaid suudaks ka seal tehtavaid otsuseid mõjutada. Minu tegevus ja otsused lähtuvad liberaalsest maailmavaatest, isikuvabaduste austamisest ja toetavad turumajandust.

Meie majandus peab kiiremini kasvama!

Küsimused, mis mulle huvi pakuvad - on majanduse areng, haridus, eakate toimetulek ja sellega seonduvad sotsiaalküsimused. Samuti on kogukondade areng ja ühistegevus valdkonnnad, mis pakuvad huvi, kuid on selge, et liiga paljude teemadega tegelemine ei ole võimalik.

Soovin tegutseda selle nimel, et kõigi Eesti inimeste sissetulekud – nii palgad, pensionid kui dividendid – kasvaksid. Tähtis on, et meie majandus ei jääks kiduma, vaid kasvaks kiiremini. Et majandus areneks, on vaja lihtsat ja õiglast maksusüsteemi, et anda kiirem käik innovatsioonile ja luua tänapäeva majandusele vajalikud taristud. Eestis peab toimima maailma eelistatum majanduskeskkond ja riigi sekkumine peaks olema minimaalne.

Kui on loodud majanduslikud eeldused, siis on võimalus tõsta pensione kuni 50% keskmisest palgast ja õpetajate palka 2000 EUR.

Ühtlasi peaks jätkuma haldusreform, mis haaraks Tallinna ja tema linnaosad. Nende elanike tahe peab muutuma määravaks otsuste tegemisel läbi linnaosakogude, kellel tänasel päeval on kehtiva seadusandluse järgi vaid nõuandev roll.

Lennundus – harrastusest sai töö

Töötasin aastaid elektroonikatööstuses ning alates 1990.a lennunduses. Enne seda oli lennundus vaid harrastus, millest ühel hetkel sai töö. Olen olnud 14 aastat nimetatud valdkonnas riigiametnik ja töötanud lennundusettevõtetes mitmesugustel ametikohtadel alates piloodist kuni vastutava juhina.

Töötades riigiametnikuna tegelesin seadusloomega ning tänu riigi poolt antud koolitustele, on mul selles valdkonnas hea ettevalmistus. Praktiline tegevus õigusaktidega andis arusaama Eesti riigi ja Euroopa Liidu institutsioonide rollist, seostest ja tegevusest igasuguste õigusaktide sünnil ja hilisemal kasutamisel. Olin seotud liitumisläbirääkimistega, Euroopa Liidu seadusandluse rakendamisega transpordisektoris ja Euroopa Liidu abiprojektide koordineerimisega.

Oma tegevuses olen lähtunud põhimõttest, et otsus peab põhinema faktidel ja läbirääkimistel, koostatud dokument olema ladusalt loetav ja edasi viib meid visioon ning töö. Käesoleval ajal töötan piloodina lennutöid tegevas firmas ja koolitajana lennukoolis. Viimati mainitud viis mind tagasi koolipinki, et ennast pedagoogikas tugevamalt tunda.

Vanusega kaasnevad lennunduses teatavad ametialased piirangud, millest tulenevalt on rohkem aega tegeleda muude meeldivate ja kasulike asjadega ning osaleda ka kogukondlikus tegevuses.

Minu südamelähedane koht

Lasnamäe on mulle südamelähedane koht, kuna elan seal alates aastast 1984. 2017. Aastal sain KOV valimistel Lasnamäel 102 häält ja koha linnaosakogus. Seetõttu kandideerida Riigikokku Lasnamäelt valimisringkonnas nr. 2 tundus loomulik, kuna tunnen oma kodukohta, seal elavaid inimesi ja nende probleeme.

Hariduselt olen Polütehnilise Instituudi lõpetanud elektroonikainsener, Tehnikaülikoolist olen saanud tehnikaõpetaja lisaeriala. Olen abielus, abikaasa on tõlkija ja tõlk, täiskasvanud poeg juhib rahvusvahelisel turul tegutsevat ettevõtet. Vabal ajal liigun ja liigutan ennast selleks, et vormis püsida.

Ma tean kindlalt, et valituks osutumise korral esindan ma Lasnamäel elavaid toredaid ja tarmukaid inimesi pühendumisega.

56203179