Tõnu Juul (nr. 308) | Reformierakond

308 Tõnu Juul

Olen otsustanud kandideerida Riigikokku, sest tean, mida see töö endast kujutab. Arvan, et Riigikogus olles saan anda endapoolse panuse Eestimaa arengustrateegiale.

Miks peaks just mind Riigikokku valima?

Tegelikult olen juba varem osutunud kolmel korral Riigikokku valituks. Seega tean oma sisemist ausust ja valituks osutudes soovin panustada Eesti Vabariigi heaolu tõstmisse ja stabiilsusesse. Olen käitunud ja käitun ka edaspidi parlamendis riigimehelikut ja soliidselt. Minu panus ja ka isiklik huvi on meie riikluse tugevnemine. Seega püüan ära hoida seadusloome rumalusi ja katseid seadusloome kaudu realiseerida isiklikke ja huvigruppide ambitsioone, mis võivad kahjustada Eesti riiki kui tervikut.

Olen osaks tegevusest, mis suunab seadusloome kaudu meie riigi võimekust muudatusteks, parandab elatustaset ning tõstab seeläbi konkurentsivõimet Euroopa Liidu riikide seas. Samuti olen info ja riigi arengumootori osaks.

Sündisin ja olen elanud praktiliselt terve senise elu Viljandis. Siin on mu pere, sõbrad ja tegevus arstina. Valituks osutudes pean tähtsaimaks eelduste loomist elatustaseme tõusuks. Arstina olen tihedas kontaktis inimestega ja tunnetan, et tänane olukord vajab muutmist. Pikad järjekorrad arstide vastuvõttudele peavad kaduma, tervishoidu tuleb tuua lisarahastust.

Lisaks solidaarsele Haigekassa kindlustusele, tuleb käivitada erakindlustus, mis tagab igale isikukeskse raha olemasolu ja võimaluse tasuda enda poolt valitud arstile. Tahan kaitsta jätkuvalt arstiabi ja seda eriti eriarstiabi maakonna tasandil. Leian, et tänased maakonnahaiglad peavad jääma.

Arstitöö üle saan alati ja kestvalt uhkust tunda, sest iga terveks ravitud patsient on arstile hingerahu. Parlamendiliikmena tunnen, et tegin 1992. aastal õige valiku, et kandideerisin tolleaegse Isamaa ridades, tuues Eestile suuri arengumuudatusi, mis on olnud nurgakiviks tänasele olukorrale. Seda situatsioonis, kus riigis viibisid võõrväed ja lõpptulemust oli võimatu ette ennustada.

Riigi kaitsmine on auasi

Minu senine panus Eesti arengusse hõlmab esimese tervishoiukorralduse seaduse töögrupi juhtimist nii parlamendi eelselt, kui ka kaitsmist parlamendisaalis. Riigikaitse komisjoni liikmena kahes parlamendikoosseisus panustasin vigastatud sõjameeste huvide kaitsmisele. Soovin ka edaspidi süvendada ühiskonnas mõtteviisi, et riigi kaitsmine on auasi. Arvan, et eestimaalastesse süstivad kindlustunnet hea elatustase, kindlad liitlased NATOs ja Euroopa Liidus. Valitsus ja parlament, keda edaspidi on põhjust usaldada enam, kui seda tehakse täna.

Minust

Mul on neli poega, kellest vanim on juba ka isa ja tegeleb ratsaspordi, hobuste kasvatamise ning tõuaretusega. Vanuselt teine toimetab kalanduses. Üks noorematest teenib Kaitseväes, noorim käib kolmandas klassis ja tegeleb judoga. Minu abikaasa on tervishoiutöötaja.

Armastan talvel mägesid ja suvel merd, mis tähendab talvel mäesuusatamist ja suvel võimalikult palju mere ääres viibimist ja purjetamist. Esimeseks armastuseks on olnud ja jäänud jahindus. Olen olnud ka Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige. Tunnen uhkust kõrgel Viljandi järve kalda Sammuli mõisalaadse varatöösturi häärberi ja tallikompleksi taastamisest, mis täna kindlasti kaunistab Viljandimaad.

5546658