Toomas Kärk (nr. 260) | Reformierakond

260 Toomas Kärk

INNOVATIIVNE TEADUS JA TEHNOLOOGIA EESTI VISIITKAARDIKS!

Eestil saab hästi minna üksnes siis, kui meie inimesed on haritud, loovad ja ettevõtlikud ning samas hoitud.

HARITUD INIMESED JA INNOVATSIOON

Haritud inimesed on ühiskonna rikkus nii majanduslikult kui sotsiaalselt. Tehnoloogia kiire areng ja töö iseloomu muutumine nõuavad kõigile kättesaadavaid, praegustest palju paindlikumaid võimalusi õppida kogu elu. Täiendavalt tuleb toetada kutse- ja kõrghariduskoolide kaasatust elukestvasse õppesse.

Tuleb tähtsustada kõrgkoolide rolli ühiskonnas, tõsta riigipoolseid kulutusi teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonikeskustele. Kõrgtehnoloogiline innovatsioon peaks olema Eesti globaalne visiitkaart.

TARK MAJANDUS

Töötahe ja ettevõtlik vaim on Eesti inimestele iseloomulik juba sajandeid!

Eesti majandusliku arengu seisukohast on võtmeküsimuseks ettevõtlusele soodsa keskkonna loomine. Kokkuvõtlikult tähendab see ettevõtete maksukoormuse vähendamist, maksusüsteemi arusaadavamaks ja läbipaistvamaks muutmist, vähem piiranguid ettevõtluse arendamisel ehk vähem bürokraatiat. Ülejäänuga saavad ettevõtjad ise hakkama.

Tuleb üle vaadata aktsiisipoliitika ja lõpetada maksuraha väljavool Eestist. Samas riigi pikaajaline majanduslik areng soodustab sissetulekute kasvu ning võimaldab meil maksta väärikaid ja jõukohaseid pensioneid.

VANURID JA PUUETEGA INIMESED

Tuleb tagada inimväärsed elamistingimused vanuritele ja puuetega inimestele, iseäranis neile, kellel ei ole enam omakseid, kes nende eest hoolitseks või kelle sissetulek ei ole piisav hooldekodu koha eest tasumiseks. Kohalikud omavalitsused võiksid neile rajada riiklikul toetusel (koos erasektoriga) hooldekodusid või tagada nende eest hoolitsemise nende elukohtades.

ENDAST

Olen põline mustamäelane, täisealise poja ja tütre isa. Kõrghariduse omandasin Eesti Maaülikoolis ja täiendavalt õppisin rahvusvahelist ärijuhtimist EBS-i magistrantuuris. Poliitilise kogemuse olen saanud osalemisel Mustamäe Linnaosakogu ja Tallinna Volikogu töös.

Minu pikaajaline juhtimiskogemus edukas rahvusvahelises ettevõttes annab mulle kindlustunde, et oman oskusi ja teadmisi, mida rakendada tulevases riigikogu töös Eesti asja edendamisel.

5193 0033